Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2003 – Unike målekart

En av oss har vært med på to samlinger sammen med miljøarbeider-tjenesten hvor utarbeidelse av måle-kart sto på programmet.

14.januar 2003 – møte nr. 178
Det skal lages måle-kart
for de ulike avdelingene
i kommunen.

Måle-kartene skal måle
hvor god kommunen er
til å gjøre jobben sin.

Vi har fått invitasjon til å lære om
hvordan man lager slike måle-kart.

Lars-Ove har meldt på Bente
og seg selv,
fordi dette ble bestemt
etter vårt siste møte.

Vedtak:
Vi synes det er greit at Bente drar.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179
Bente og Lars-Ove
har vært på møte i dag.
Bente var sliten etter dagens innsats
og har dratt rett hjem.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

 

11.februar 2003 – møte nr. 180
Lars-Ove og Bente informerer om:

Hva som skjedde på ABB den dagen?

Hva er unike målekart?

Hva betyr det for oss?

Hvordan var det å være der?

Vedtak:
På grunn av at brann-alarmen ble utløst,
måtte vi utsette saken til neste møte.

 

 25.februar 2003 – møte nr. 181
Vedtak:
Utsettes.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182
Bente har vært med på å lage unike måle-kart
for program-område pleie og omsorg.

Lars-Ove var med som til rettelegger.

Vi var med en hel dag 28. januar
og en halv dag 6. mars.

Det RGB kan være mest fornøyd med
er at bruker-medvirkning vektlegges
både på individ-nivå
og system-nivå.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183
Et system for å måle hvor dyktige kommunen er
på forskjellige områder.

Vi er spesielt opptatt av
hvor flink kommunen er
til å gi tjenester til funksjonshemmede.

Hvor god og lettlest informasjon vi får
og hvor mye vi får bestemme
i forhold til hvilken hjelp vi skal få
når vi skal få hjelpen
og hvordan.

Vi kan si i fra hva vi mener og synes
om forskjellige spørsmål.

Det kan vi gjøre
ved å svare på brukerundersøkelser.

Disse undersøkelsene
er en del av arbeidet
med de unike målkartene.

Vedtak:
Vi vil være med å bestemme
hvilke spørsmål som skal stilles
i brukerundersøkelser
for funksjonshemmede.