Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2002 – Tema-kvelder våren 2002

Temaet er vår studie-tur til Danmark.

5. mars 2002 – møte nr. 161
Temaet er vår studie-tur til Danmark.

Dagen er lørdag 16. Mars kl 14 – 18.

Vi må få tid til å forberede dagen,
så vi ble enige om å møtes
tirsdag 12. mars kl 15.30 – 17.30

Vi spiser bagetter,
mens vi prater.

 

19. mars 2002 – møte nr. 162
RGB forteller fra studie-turen til Danmark

Jon Erling synes det var en grei dag.

Lite folk som kom.

Kanskje søndagen er en bedre dag enn lørdag?

Vi starter tidligere på dagen,
slik at vi ikke holder på
under over-lapping i boligen.

                           

Elling
Flytter det til søndag 21. april kl. 11.00 til 14.00.

Vi inviterer spesielt utviklingshemmede
med sine hoved-kontakter.

Alle er velkommen.

Fortsetter planleggingen på neste møte.

Vedtak:
Vi prøver med neste tema-dag på en søndag.


2. april 2002 – møte nr. 163
Det hadde vært gøy
hvis Elling selv hadde kommet
på Tema-dagen.

Vi sender en E-post til Elling
og håper på et positivt svar.

Anja har sett filmen
og tenkt litt på hvordan dagen kan gjøres.

De første 8 kapitlene varer i 25 minutter.

I begynnelsen blir Elling hentet av politiet.

Hvordan opplever vi det?

Så kommer han på institusjon.

Der må han sitte i en gruppe og fortelle hva de tenker.

Synes vi det er greit at andre bestemmer dette?

 

Vedtak:
Alle prøver å få sett filmen
og velge ut 3 scener
som vi kan snakke om på Tema-dagen.

Scene må passe både for oss
og for miljø-arbeidere.

 

16. april 2002 – møte nr. 164
John-Harald har sett filmen
og skrevet en liste.

Listen inneholder scener
han kan tenke seg å snakke om.

 

Jon Erling husker filmen og har tenkt på noen scener *

 • Fra institusjonen
 • Toget til Oslo
 • Hva heter du?
 • Handle i butikken
 • Telefon-trening *
 • Flesk og duppe-tur
 • Surkål-dikteren
 • Dikt-kvelden *
 • Kjell Bjarne som bærer folk
 • Kjell Bjarne låner under-bukse og sokker av Elling
 • Fødsel

Vi har sett på begynnelsen av filmen.

Forslag til program:

Først ser vi på filmen frem til etter flesk og duppe.

Så ser vi på scenene 1,2 og 3.

Vi ser på hver scene 2 ganger.

Så går vi i mindre grupper
og snakker om scenen.

Hver gruppe forteller kort til de andre
hva de har snakket om i gruppen.

Jon Erling synes at vi skal bruke terning-kast
om miljø-arbeidernes tjeneste til oss som brukere.

Vedtak:
Forslag til program er vedtatt.

Vi møtes mellom kl. 10.00 og 10.30
for å gjøre i stand i salen.


16. 
april 2002 – møte nr. 164
Jon Erling synes det gikk veldig greit.

Vi tok opp hvordan miljø-arbeiderne skal oppføre seg.

Vi så på deler av filmen, 3 klipp.

Så gikk vi i grupper for å snakke om klippene.

Vi ga miljø-arbeider Frank terning-kast
for hvordan han oppførte seg i disse klippene.

Så ble gruppene samlet
og fortalte de andre
hva de hadde kommet frem til.

Vedtak:
Vi tar en ny runde med Elling til høsten.

Tove ønsker en annen film.

Hun sier i fra når hun har funnet en norsk film
som handler om miljø-arbeidere.

30. april 2002 – møte nr. 165

Jon Erling synes det gikk veldig greit.

Vi tok opp hvordan miljø-arbeiderne skal oppføre seg.

Vi så på deler av filmen, 3 klipp.

Så gikk vi i grupper for å snakke om klippene.

Vi ga miljø-arbeider Frank terning-kast
for hvordan han oppførte seg i disse klippene.

Så ble gruppene samlet
og fortalte de andre
hva de hadde kommet frem til.

Vedtak:
Vi tar en ny runde med Elling til høsten.

Tove ønsker en annen film.

Hun sier i fra når hun har funnet en norsk film
som handler om miljø-arbeidere.