Rådgivningsgruppen

Nr. 02/1999 – Fritids-kalenderen

Gjennomlesing av fritids-kalenderen for å se om noe er vanskelig å forstå.

23. februar 1999 – møte nr. 105
Vedtak:
Kalenderen ved-legges dette referatet
og alle leser igjennom denne
og streker under vanskelige ord og setninger.           

 

 

9. mars 1999 – møte nr. 106
Vedtak:
Utsatt til neste møte

 

23. mars. 1999 – møte nr. 107                     
Vedtak:
Utsatt til neste møte

 


6. 
april 1999 – møte nr. 108
Vedtak:
Utsettes til neste møte

15. juni 1999 – møte nr. 113
Vedtak:
Utsatt til neste møte.