Rådgivningsgruppen

Nr. 02/1998 – Samarbeid om kultur-opplevelser

Kultursjefen ønsker innspill til hvordan tilrettelegge for kulturtilbud for utviklingshemmede samt bistå med gjennomføring av lunsj-teater.

10. mars 1998 – møte nr. 86
Vi fikk ikke tid til å snakke så mye om saken.

På neste møte hører vi på hva Tveit ønsker
å snakke med oss om.

Tveit har mange spørsmål han ønsker svar på,
men vi trenger tid til å tenke på svarene
og vi trenger også å snakke med
andre utviklingshemmede
før vi kan svare på spørsmålene.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

24 mars. 1998 – møte nr. 87
Knut Erik Tveit ønsker å samarbeide med RGB
om kultur-opplevelser for utviklingshemmede.

Han syntes det var naturlig å henvende seg til oss.

Han var invitert til dagens møte
for å legge frem sin forespørsel til oss.

(Se vedlegg 1/85).

Spørsmålene fra Tveit er skrevet med uthevet skrift.

1. Samarbeid om kultur-opplevelser

Kan vi sammen finne frem til arrangementer
innenfor ulike kunst-uttrykk
som utviklingshemmede er intressert i?

Knut Erik ønsker i første omgang
samarbeid om de arrangementene
som står i Kultur-kalenderen.

Kunst-uttrykk kan være
maleri,
skulpturer,
musikk,
dans,
teater,
utstillinger
og teaterforestillinger.

Tveit sa at forslag og ønsker om kunst-uttrykk
tidligst komme med i planene for høsten 1998,
og i hvertfall i planen for våren 1999.

Grunnen til dette er at planene for våren 1998
allerede er planlagt.

Kan vi sammen finne frem til hvordan deltakerne
bør forberede seg før de går til
en forestilling,
konsert
eller utstilling?

Vi kommer tilbake til dette spørsmålet senere.

Bør støttekontakter også delta?
Er det i utgangs-punktet de «best fungerende»
som bør få dette tilbudet?

Marianne mente at for de som har bruk for det
bør støttekontaktene få være med.

2. Samarbeid om Lunsj-Teater
Lunsj-Teater er et arrangement
som foregår på torsdager.

Tveit lurte på om noen i gruppen
har anledning til å komme som gjest
på en av vårens forestillinger (kl. 11.00 – 13.30).

Følgende datoer for våren er aktuelle.

Torsdag 30. april.

Torsdag   7. mai.

Torsdag 28. mai.

Torsdag   4. juni.

Er det interesse blandt utviklingshemmede
for å arbeide på dagtid med avvikling av Lunsj-Teater?

Arbeidet vil bestå av praktiske og viktige oppgaver.

Dekke bord,
sette frem lys,
hente mat.
legge på fat osv

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

Vi vil diskutere spørsmålene og
sende Tveit et skriftlig svar.

De i gruppen som har lyst
blir med som gjest
på et av vårens Lunsj-Teater.

14. april 1998 – møte nr. 88
Forslag om at RGB er gjester på Lunsj-Teater
torsdag 4. juni kl. 11.30 – 13.00.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

Alle leser vedlegg 1/85
og sak 02/98 i referat 87
og tenker på spørsmålene.

 

 

21. april 1998 – møte nr. 89
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

Alle leser vedlegg 1/85 og
sak 02/98 i referat 87.

5. mai 1998 – møte nr. 90
Det blir sannsynligvis et møte
med sone-lederne i Bærum kommune
på torsdag 18. juni 1998.

På møtet vil vi fortelle om RGB`s arbeid
og sjekke mulighetene
for at gruppen kan få flere tilretteleggere.

Vedtak:
Noen i gruppen skal være med på møtet.

Vi utsatte saken på grunn av at vi brukte mye tid
på ansvars-områdene.

Vedtak:
Utsettes.

26. mai 1998 – møte nr. 91
Marianne,
Tove
og Anne
reiser på Lunsj-teater
torsdag 4.6.98.

Vi møter opp kl. 11.30 og blir til 13.30.

Lars Ole blir med.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

2. juni 1998 – møte nr. 92
Vi leste igjennom brevet fra K. E. Tveit en gang til.

Snakket litt om hva sakene handler om.

Vedtak:
Utsettes fordi det er så få medlemmer tilstede.

23. juni 1998 – møte nr. 93
Lunsj-Teater ved kulturavdelingen
Torsdag 4. juni 1998 besøkte Renne,
Anne,
Tove
og Lars Ole
kultur-avdelingens Lunsj-Teater.

Vi var invitert av Knut Erik Tveit.

 

Vår oppgave var å se om det var arbeids-oppgaver
som utviklingshemmede kan utføre
i forbindelse med gjennomføring av et Lunsj-Teater.

Dette er noen av våre tanker og ideer:
Bærum arbeids-senter kunne lage maten.

Vi er ikke sikre på om det er noen vernede arbeidsplasser
som jobber med servering.

«Vaktmester» oppgaver på «KLUBBEN»

– billett-salg,

– rigge scene,

– hjelpe til å servere.

Vedtak:
Vi må jobbe videre med disse spørsmålene om Lunsj-Teateret.

Samarbeid om kultur-opplevelser utsettes til høsten.

 


8. september 1998 – møte nr. 94
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

29. september 1998 – møte nr. 95
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

13. oktober 1998 – møte nr. 96
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

27. oktober 1998 – møte nr. 97
Vedtak:
Anne og Anja
skal jobbe med saken 2. november.

10. november 1998 – møte nr. 98
Anne og Anja jobber med saken.

Vedtak:
Anne informerer
om hvordan det går med saken
på neste møte.

24. november 1998 – møte nr. 99
Anne har vært på møte i programrådet.

Wenche Jensen,
Pim,
Astrid,
Knut Erik Tveit,
Tone (musikk-konsulent)
Anne Balstad
og Anja Bjorøy
var på møtet.

Anne har blitt medlem av rådet.

Rådet jobber med å planlegge kultur-aktiviteter
som foregår i Løkkeåsveien.

De ønsker også etter-hvert å jobbe med
andre kultur-aktiviteter utenfor «KLUBBEN».

Vedtak:
Anne referer nærmere om arbeidet i program-rådet
på møtet 16. desember 1998.

1. desember 1998 – møte nr. 100
Anne har blitt medlem av program-rådet.

Rådet jobber med å planlegge kultur-aktiviteter
som foregår i Løkkeåsveien.

De ønsker også etter-hvert å jobbe med
andre kultur-aktiviteter utenfor «KLUBBEN».

Vedtak:
Anne referer nærmere om arbeidet i program-rådet
på møtet 15. desember 1998.

15. desember 1998 – møte nr. 101
Anne har blitt medlem av Program-Rådet.

En av sakene Program-Rådet planlegger er
hvilke artister som skal opptre på kultur-kafe.

Vedtak:
Anne vil fortelle om arbeidet i Program-Rådet senere.

12. januar 1999 – møte nr. 102
Anne fortalte litt fra sitt første møte i Program-Rådet

Hun leste også opp referatet fra møtet.

Anne skal tenke over
hvilket område innen kultur-opplevelser
som hun er mest opptatt av.

Det er snakk om musikk,
bøker,
teater
og film.

Vedtak:
Ingen vedtak.

26. januar 1999 – møte nr. 103
Anne er mest opptatt av musikk,
for eksempel vise-sang,
men også bøker og dikt.

Vedtak:
Anne fortsetter i ProgramRådet
og gir informasjon til RGB.