Rådgivningsgruppen

Nr. 02/1994 – Hovedutvalgsmøte 27. januar

Vi har vært på to hovedutvalgsmøter i KKF (Kultur, kirke og fritid). Vår sekretæren følger med på hvilke saker om kommer opp i hovedutvalgs-møtene.

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10
Steingrim og Rene kan tenke seg å være på møtet.

 

6. MARS 1994 – møte nr. 13
Vedtak:
Rene forteller fra besøket på neste møte.

Vi finner ut hvem som drar på møte 24. mars.

Tove sjekker med Vivil-treningen.

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14
Rene fortalte hva han opplevde på møte 27. Januar.

Vi så på saks-listen til møtet 24. Mars.

Vedtak:
Rene og Tove drar på møte.

Vi møtes kl. 18.20 foran hovedinngangen til kommune-gården.

 

10. APRIL 1994 – møte nr. 15
Møtet var i det gamle rådhuset.

På møtet snakket de om klubben i Sandvika,
om lekeplasser for barn,
bibliotek i Bærum
og Vivil idretts-lag

 

VEDTAK:
STEINGRIM OG RENE BLIR MED 21. APRIL

LARS OLE RINGER PÅ ONSDAG 20 APRIL
OG AVTALER NÆRMERE.