Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2024 – RGB 30 år

.

9. januar 2024- møte nr. 552
Vi har laget en liste over alle de som har vært medlemmer
siden oppstarten i 1993.
Alle blir invitert til feiringen som blir etter konferansen 7. februar.
Vi starter kl. 15.30 og avslutter kl. 18.00.

Det blir kake og litt finger-mat.

I invitasjonen skal det stå tider, pen-klær, bidra med historie,
felles bilde og godt humør.