Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2023 – Foredrag på konferansen om inkluderende forskning 28. og 29.11

.

24. oktober 2023- møte nr. 548
Kenneth og Håkon skal holde foredrag om hus-råd-pakka.

Våre venner Audun og Karl-Erik fra RGA
skal holde foredrag om det å starte rådgivningsgruppe.
Merete blir med på dag 2, som er onsdag 29. november.

Konferansen er på Radisson hotell ved slottet.
Vi får mer informasjon.

Vedtak:
Foredragene må planlegges.

07. november 2023- møte nr. 549
Det er ennå ikke kommet noe nærmere program.

Vedtak:
Foredragene må planlegges.
Vi kommer tilbake til tid for dette.

21. november 2023- møte nr. 550
Vi har sett på programmet som kom for et par dager siden.

Håkon og Kenneth skal holde et innlegg om hus-råd-pakka.

Det skal vare i 20 minutter.

Det skal holdes på onsdagen kl. 10.00.

Foredraget heter: Husrådpakka – et tiltak kan være å lære,
øve og praktisere selvbestemmelse i et trygt og kjent miljø.

Vedtak:
Foredragene må planlegges.
Vi kommer tilbake til tid for dette.