Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2022 – Digital kompetanse

.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vi fikk besøk av Marita og Zaneta
som jobber i Bærum kommune
med utvikling og digitalisering.

Marita startet med å fortelle kort
om det vi snakket om på SAR for 14 dager siden.

De ønsker å gjøre livet enklere for innbyggerne i kommunen
når det gjelder bruk av data-maskin, nett-brett
og smart-telefon.

Marita stilte oss spørsmål,
som hva vi bruker av digitale hjelpe-midler,
hvilke apper vi bruker
og hvem vi får hjelp av hvis vi trenger det.

Marita og Zaneta skal lage en rapport til politikerne
og forslå hva kommunen kan gjøre
for å øke innbyggernes digitale kompetanse.