Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1998 – RGB som prosjekt

Om hvordan prosjektet skal legges opp med videre.

24. november 1998 – møte nr. 99
Lars Ole har snakket med Geir.

De skal prøve å få til et møte med Tove Wangesten i neste uke.

Det har vært vanskelig å få tak i noen fra kommunen
derfor har møtet blitt utsatt.

 

 

15. desember 1998 – møte nr. 101

Vedtak:
Utsettes til neste møte