Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2022 – Nye medlemmer i RGB

.

13. september 2022- møte nr. 529

Vedtak:
Utsatt.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Utsatt.

25. oktober 2022- møte nr. 531
Morten som jobber på Vinkel-gården sammen med Gro
kan tenke seg å komme på besøk i RGB.
Han er velkommen.

Vedtak:
Lars Ole følger opp denne saken.

08. november 2022- møte nr. 532
Morten er på besøk i dag.
Han synes det er spennende.

Var med på teams for første gang.

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

06. desember 2022- møte nr. 533
Lars Ole avtaler med …

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

06. januar 2023- møte nr. 534
Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.


31. januar 2023- møte nr. 535

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

13. februar 2023- møte nr. 536
Når vi skal møte andre for å fortelle om vårt arbeid,
må vi presentere oss og vise hjemme-siden.

Saker vi jobber med:
– Tilgjengelighet og universell utforming – Lett lest og ordbanken
– Politiske saker – høringer – Ferie, fritid og husleie …
– Tema-kveld, tema-helg og konferanser
– Rettigheter og selvbestemmelse – Sekretariat for SAR

De vi samarbeider med:
– Brukerråd – utviklingshemming i kommunen
– Politikere – politiker-stafett
– Kommunale tilbud – Arba, BA, Klubben, Emma kafe …
– Kommunal administrasjonen
– Tilrettelegger-forum
– Brukerråd i andre kommuner og Nordisk paraply
– Statlige virksomheter – Helsedirektoratet, NAKU, Bufdir
– Organisasjoner – NFU, LUPE, SOR/Helt Med, TVBra …

Vedtak:
Kontakter Therese 14. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

14. mars 2023- møte nr. 537

Vedtak:
Kontakter Therese 28. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

28. mars 2023- møte nr. 538
Vedtak:
Kontakte Therese over påske for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

11. april 2023- møte nr. 539

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet

25. april 2023- møte nr. 540
Vedtak:
Intet spesielt.

09. mai 2023- møte nr. 541
Vi tar opp saken på neste SAR-møte
og lager en invitasjon til å melde sin interesse
for å være med i RGB.

På invitasjonen kan det stå litt om oss og hva vi gjør,
samt kontakt-informasjon som telefonnummer og e-post.

Vi lager også en presentasjon
til konferansen om FN-konvensjonen
som skal være i november.

Kanskje vi skal lage en liten video og fortelle om oss.

Vedtak:
Intet spesielt.

23. mai 2023- møte nr. 542
Vi tar opp saken på neste SAR-møte
og lager en invitasjon til å melde sin interesse
for å være med i RGB.

På invitasjonen kan det stå litt om oss og hva vi gjør,
samt kontakt-informasjon som telefonnummer og e-post.

Vi lager også en presentasjon
til konferansen om FN-konvensjonen
som skal være i november.

Kanskje vi skal lage en liten video og fortelle om oss.

Vedtak:
Intet spesielt.

06. juni 2023- møte nr. 543

Hvilke oppgaver skal RGB løse?
– Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
– Være møte-leder og ord-styrer
– Planlegge SAR, saks-liste og referat
– Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
– Løse saker fra politikere i kommunen
– Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
– Studietur i inn og utland
– Løse saker fra administrasjonen i kommunen
– Lage lettlest materiale
– Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?

Vedtak:
Fortsetter til høsten.

29. august 2023- møte nr. 544

Dette snakket vi om sist:
Hvilke oppgaver skal RGB løse?
– Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
– Være møte-leder og ord-styrer
– Planlegge SAR, saks-liste og referat
– Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
– Løse saker fra politikere i kommunen
– Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
– Studietur i inn og utland
– Løse saker fra administrasjonen i kommunen
– Lage lettlest materiale
– Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

12. september 2023- møte nr. 545

Dette snakket vi om sist:
Hvilke oppgaver skal RGB løse?
– Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
– Være møte-leder og ord-styrer
– Planlegge SAR, saks-liste og referat
– Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
– Løse saker fra politikere i kommunen
– Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
– Studietur i inn og utland
– Løse saker fra administrasjonen i kommunen
– Lage lettlest materiale
– Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

26. september 2023- møte nr. 546

Dette snakket vi om sist:
Hvilke oppgaver skal RGB løse?
– Tar opp saker fra boligene og personalets oppgaver
– Være møte-leder og ord-styrer
– Planlegge SAR, saks-liste og referat
– Planlegge og gjennomføre tema-kvelder
– Løse saker fra politikere i kommunen
– Foredrag for andre om medbestemmelse og selvbestemmelse
– Studietur i inn og utland
– Løse saker fra administrasjonen i kommunen
– Lage lettlest materiale
– Samarbeider med andre brukerråd i inn og utland

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

10. oktober 2023- møte nr. 547

Hva må jeg kunne for å være med i RGB?
Ikke tid til å ta det opp videre i dag.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

24. oktober 2023- møte nr. 548
Hva forventes av meg for å være med i RGB?

Følge og være våken
– ikke være ukonsentrert
– det er lov til å be om en pause
– følge beskjeder fra møte-leder (til-rettelegger)

Ikke bruk mobil under møtene,
med mindre det er avtalt på forhånd.

Ta vare på hverandre,
– spørre hvordan du har det
– ta hensyn til hverandre

Lese sak-liste og referat

Humor er greit,
men ikke mobbing.

Være stolt, sterk og synlig.

Rekke opp hånden
og holde seg til saken.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

07. november 2023- møte nr. 549
Andre viktige ting er:

Komme tidsnok på møte
eller gi beskjed hvis du er forsinket.
Tar opp saker på vegne bruker-råd.

Bli med på konferanser og andre møter.

Tørre å fortelle andre om det vi holder på med.

Fortelle om viktige saker for SAR.
Være engasjert i saker.

Reise alene til arrangementer og møter.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.