Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2022 – Nye medlemmer i RGB

.

13. september 2022- møte nr. 529

Vedtak:
Utsatt.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Utsatt.

25. oktober 2022- møte nr. 531
Morten som jobber på Vinkel-gården sammen med Gro
kan tenke seg å komme på besøk i RGB.
Han er velkommen.

Vedtak:
Lars Ole følger opp denne saken.

08. november 2022- møte nr. 532
Morten er på besøk i dag.
Han synes det er spennende.

Var med på teams for første gang.

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

06. desember 2022- møte nr. 533
Lars Ole avtaler med …

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

06. januar 2023- møte nr. 534
Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.


31. januar 2023- møte nr. 535

Vedtak:
Vi trenger fortsatt flere medlemmer.

13. februar 2023- møte nr. 536
Når vi skal møte andre for å fortelle om vårt arbeid,
må vi presentere oss og vise hjemme-siden.

Saker vi jobber med:
– Tilgjengelighet og universell utforming – Lett lest og ordbanken
– Politiske saker – høringer – Ferie, fritid og husleie …
– Tema-kveld, tema-helg og konferanser
– Rettigheter og selvbestemmelse – Sekretariat for SAR

De vi samarbeider med:
– Brukerråd – utviklingshemming i kommunen
– Politikere – politiker-stafett
– Kommunale tilbud – Arba, BA, Klubben, Emma kafe …
– Kommunal administrasjonen
– Tilrettelegger-forum
– Brukerråd i andre kommuner og Nordisk paraply
– Statlige virksomheter – Helsedirektoratet, NAKU, Bufdir
– Organisasjoner – NFU, LUPE, SOR/Helt Med, TVBra …

Vedtak:
Kontakter Therese 14. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

14. mars 2023- møte nr. 537

Vedtak:
Kontakter Therese 28. mars for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

28. mars 2023- møte nr. 538
Vedtak:
Kontakte Therese over påske for å avtale besøk på Arba,
for å informere om RGB og nye plasser.

11. april 2023- møte nr. 539

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet

25. april 2023- møte nr. 540
Vedtak:
Intet spesielt.

09. mai 2023- møte nr. 541
Vi tar opp saken på neste SAR-møte
og lager en invitasjon til å melde sin interesse
for å være med i RGB.

På invitasjonen kan det stå litt om oss og hva vi gjør,
samt kontakt-informasjon som telefonnummer og e-post.

Vi lager også en presentasjon
til konferansen om FN-konvensjonen
som skal være i november.

Kanskje vi skal lage en liten video og fortelle om oss.

Vedtak:
Intet spesielt.

23. mai 2023- møte nr. 542
Vi tar opp saken på neste SAR-møte
og lager en invitasjon til å melde sin interesse
for å være med i RGB.

På invitasjonen kan det stå litt om oss og hva vi gjør,
samt kontakt-informasjon som telefonnummer og e-post.

Vi lager også en presentasjon
til konferansen om FN-konvensjonen
som skal være i november.

Kanskje vi skal lage en liten video og fortelle om oss.

Vedtak:
Intet spesielt.