Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2019 – Veileder Helsedirektoratet

.

26. februar 2019- møte nr. 487
Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

12. mars 2019- møte nr. 488
Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

09. april 2019- møte nr. 490
Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

23. april 2019- møte nr. 491
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

21. mai 2019- møte nr. 492
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 4. juni.

06. juni 2019- møte nr. 493
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 20. august.

20. august 2019- møte nr. 494
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 3. september.

03. september 2019- møte nr. 495
Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:
Vi fortsetter 10. september.

10. september 2019- møte nr. 496
Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:
Vi fortsetter 8. oktober.

08. oktober 2019- møte nr. 497
Vi er ferdig med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

29. oktober 2019- møte nr. 498
Vi er nesten ferdig med vold og overgrep.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

12. november 2019- møte nr. 499
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

03. desember 2019- møte nr. 500
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

07. januar 2020- møte nr. 501
Vi har snakket om at det hadde vært hyggelig
å spise middag sammen med noen av de andre fokusgruppene.

Derfor foreslår vi å møtes i Oslo en dag i mars.

Forslaget er fredag 13. mars 2020.

Vedtak:
Tilrettelegger tar kontakt med de andre fokusgruppene

21. januar 2020- møte nr. 502
Fredag 13. mars kl. 15.30 møtes vi på togstasjonen i Sandvika.
Så reiser vi felles inn til Oslo for å spise middag.
Vi regner med å være tilbake i Sandvika senest kl. 19.00.

Lars Ole dobbelt-sjekker om noen andre vil være med.

Vedtak:
Vi drar på en indisk restaurant som heter Jaipur

22. september 2020- møte nr. 505
Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet om
«Gode helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming»
er ute på høring.

Vi skal sammen med brukerrådet i Lillestrøm
komme med innspill.

Første møte er tirsdag 29. september.
Sted og tid er ikke bestemt.
Beskjed kommer.
Merete, Frøydis, Cora og Gro blir med.

Vedtak:
Vi skal se på brukermedvirkning på systemnivå fra kap. 3.

22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med teamet brukermedvirkning på systemnivå
i forrige uke.

Vi hadde litt tekniske problemer,
men de skal vi løse til neste gang.

Vi foreslår at vi neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om det vi mangler fra kapittel 3
om personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester
(side 17 – 20).

Så kan vi fortsette med temaet god alderdom (s. 29)
og rusmiddelbruk (side 36).

Vedtak:
Lars Ole tar det opp med brukerrådet i Lillestrøm


22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med hele kapitelet om selvbestemmelse (3).
Som handler om retten til selvbestemmelse,
innflytelse på tjenestene, individuell tilrettelegging,
meningsfylte aktiviteter
og de som avviser hjelp

Neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om god alderdom (s. 28),
seksuell helse (35) og rusmiddelbruk (side 37)

Vedtak:
Fortsetter på neste møte


3. november 2020- møte nr. 508
Vi har forberedt oss til dagens videomøte.

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill.

Vi har hatt videomøte med Thomas og Aleksander
fra Lillestrøm kommune.

Elisabeth var med som tilrettelegger.

Vi startet kl. 11.07 og var ferdig kl. 12.30.

God alderdom på side 28
Tilrettelagt informasjon og opplæring gis som jevnlig tilbud,
gjerne til alle, man kan kjenne noen andre som får demens,
trenger også flere runder.

Eget brukerråd for de som er eldre.

Besøksvenn – frivillighet

Lage et opplegg for undervisning «senior-kurs»
som kan brukes av kommuner i hele landet.

Seksuell helse på side 35
Mulighet for jevnlige kurs.

Brukerveiledere på samme måte som i Danmark.

Rusmiddelbruk side 37
Kjenner ingen kurs for utviklingshemmede.

God ernæring side 32
Gå på kurs for å lære å lage og spise sunn mat.

Neste gang tar vi opp:

Fysisk aktivitet og trening s.34

Vold og overgrep s.38

Velferdsteknologi s. 42

Økonomi s. 44

Pårørende, familie s. 57

Verge s. 60

Taushetsplikt s. 64

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

17. november 2020- møte nr. 509
Vi har forberedt oss til dagens videomøte
med Aleksander,
Thomas
og Stian
fra brukerrådet i Lillestrøm.

Vi startet kl. 11.10 og var ferdig kl. 12.30

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill
på disse temaene:

Fysisk aktivitet og trening s.34
For noen er det viktig med fellestrening
og noen ganger med andre utviklingshemmede.
For eksempel ViVil.
Legge til rette for egentrening med nødvendig oppfølging.

Vold og overgrep  s.38
Personalet bør være i forkant
og spørre brukerne med jevne mellomrom
om hvordan de har det
og spørre mer hvis de har opplevd noe vondt.
Oppfordre til å være åpen og fortelle.
Derfor er det viktig med tillit.

Informere om lettlest brosjyre om overgrep.

Velferdsteknologi s. 42
Viktig at kommunen følger opp
den teknologien som tas i bruk.

Økonomi s. 44
Lære å spare til ting man ønsker seg
eller lyst til å gjøre.

Pårørende, familie s. 57
Viktig å ta brukers valg på alvor

Verge  s. 60
Viktig med tilrettelagt informasjon til bruker
om vergens oppgaver og begrensinger.

Taushetsplikt  s. 64
Det er kjempeviktig.
Spørre oftere om samtykke.
Personalet må være trygge på dette.

Har vært koselig å prate sammen.
Skulle gjerne møttes fysisk.
Være bedre på å være forberedt.

Vedtak:
Sender inn utfylt tilbake-meldings-skjema til Helsedirektoratet

1. desember 2020- møte nr. 510

Therese fra Helsedirektoratet satte stor pris på innspillene våre.

Vedtak:
Forslag om å lage en tema-kveld
som handler om det står i veilederen.
Men vi venter til den finnes som en lett lest utgave.

 

31. august 2021- møte nr. 512

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

14. september 2021- møte nr. 513

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

28. september 2021- møte nr. 514

Vedtak:
Finne dato for å gå ut å spise.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Vedtak:
Vi skal spise på Jaipur tirsdag 19. oktober kl.1630.

26. oktober 2021- møte nr. 516

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

09. november 2021- møte nr. 517

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

07. desember 2021- møte nr. 518

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

25. januar 2022- møte nr. 519
Vi har sett på noen av kapitlene
i den lettleste utgaven av veilederen.

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

08. februar 2022- møte nr. 520

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

22. februar 2022- møte nr. 521

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

01. mars 2022- møte nr. 522

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.


05. april 2022- møte nr. 523

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.


19. april 2022- møte nr. 524

Vi lager et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

03. mai 2022- møte nr. 525
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

Som sak til eventuelt.

10. mai 2022- møte nr. 526
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vi så nærmere på hva det er skrevet om ferie.

Det står under Kap. 3
Kommunen skal legge til rette for
at personer med utviklingshemming
kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

Som sak til eventuelt.

16. august 2022- møte nr. 527
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vedtak:
Fortsetter med gjennomgang på møtene.

30. august 2022- møte nr. 528
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vedtak:
Fortsetter med gjennomgang på møtene.

13. september 2022- møte nr. 529
Fortalte tilretteleggerne om forslaget.
De syntes det var et godt forslag.

De lurte på om ikke den lettleste veilederen
også kunne brukes til personalet?

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

25. oktober 2022- møte nr. 531

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

26. februar 2019- møte nr. 487
Alle vil være med i Fokusgruppen
og har skrevet under på samtykke-erklæring
Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet
og nesten ferdig med mat.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

12. mars 2019- møte nr. 488
Vi ble ferdig med både mat,
selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

26. mars 2019- møte nr. 489

Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

09. april 2019- møte nr. 490
Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:
Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

23. april 2019- møte nr. 491
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelig tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.

21. mai 2019- møte nr. 492
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 4. juni.

06. juni 2019- møte nr. 493
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.
Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 20. august.

20. august 2019- møte nr. 494
Snakket ferdig om kropp og seksualitet,
og personlig assistanse.

Vedtak:
Vi fortsetter 3. september.

03. september 2019- møte nr. 495
Begynt å snakke om livs-overganger.

Vedtak:
Vi fortsetter 10. september.

10. september 2019- møte nr. 496
Vi er ferdig med livsløps-overganger.
Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Vedtak:
Vi fortsetter 8. oktober.

08. oktober 2019- møte nr. 497
Vi er ferdig med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler.

Har også funnet frem til størrelse på T-skjorter.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

29. oktober 2019- møte nr. 498
Vi er nesten ferdig med vold og overgrep.

Vedtak:
Vi fortsetter neste gang med lege og tannlege.

12. november 2019- møte nr. 499
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

03. desember 2019- møte nr. 500
Vi er ferdig med lege og tannlege,
og litt om psykisk helse.

Vedtak:
Vi er ferdig med alle spørsmålene.
Vi må finne en dag og et sted for å spise ute.

07. januar 2020- møte nr. 501
Vi har snakket om at det hadde vært hyggelig
å spise middag sammen med noen av de andre fokusgruppene.

Derfor foreslår vi å møtes i Oslo en dag i mars.

Forslaget er fredag 13. mars 2020.

Vedtak:
Tilrettelegger tar kontakt med de andre fokusgruppene

21. januar 2020- møte nr. 502
Fredag 13. mars kl. 15.30 møtes vi på togstasjonen i Sandvika.
Så reiser vi felles inn til Oslo for å spise middag.
Vi regner med å være tilbake i Sandvika senest kl. 19.00.

Lars Ole dobbelt-sjekker om noen andre vil være med.

Vedtak:
Vi drar på en indisk restaurant som heter Jaipur

22. september 2020- møte nr. 505
Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet om
«Gode helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming»
er ute på høring.

Vi skal sammen med brukerrådet i Lillestrøm
komme med innspill.

Første møte er tirsdag 29. september.
Sted og tid er ikke bestemt.
Beskjed kommer.
Merete, Frøydis, Cora og Gro blir med.

Vedtak:
Vi skal se på brukermedvirkning på systemnivå fra kap. 3.

22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med teamet brukermedvirkning på systemnivå
i forrige uke.

Vi hadde litt tekniske problemer,
men de skal vi løse til neste gang.

Vi foreslår at vi neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om det vi mangler fra kapittel 3
om personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester
(side 17 – 20).

Så kan vi fortsette med temaet god alderdom (s. 29)
og rusmiddelbruk (side 36).

Vedtak:
Lars Ole tar det opp med brukerrådet i Lillestrøm


22. september 2020- møte nr. 505
Vi ble ferdig med hele kapitelet om selvbestemmelse (3).
Som handler om retten til selvbestemmelse,
innflytelse på tjenestene, individuell tilrettelegging,
meningsfylte aktiviteter
og de som avviser hjelp

Neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om god alderdom (s. 28),
seksuell helse (35) og rusmiddelbruk (side 37)

Vedtak:
Fortsetter på neste møte


3. november 2020- møte nr. 508
Vi har forberedt oss til dagens videomøte.

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill.

Vi har hatt videomøte med Thomas og Aleksander
fra Lillestrøm kommune.

Elisabeth var med som tilrettelegger.

Vi startet kl. 11.07 og var ferdig kl. 12.30.

God alderdom på side 28
Tilrettelagt informasjon og opplæring gis som jevnlig tilbud,
gjerne til alle, man kan kjenne noen andre som får demens,
trenger også flere runder.

Eget brukerråd for de som er eldre.

Besøksvenn – frivillighet

Lage et opplegg for undervisning «senior-kurs»
som kan brukes av kommuner i hele landet.

Seksuell helse på side 35
Mulighet for jevnlige kurs.

Brukerveiledere på samme måte som i Danmark.

Rusmiddelbruk side 37
Kjenner ingen kurs for utviklingshemmede.

God ernæring side 32
Gå på kurs for å lære å lage og spise sunn mat.

Neste gang tar vi opp:

Fysisk aktivitet og trening s.34

Vold og overgrep s.38

Velferdsteknologi s. 42

Økonomi s. 44

Pårørende, familie s. 57

Verge s. 60

Taushetsplikt s. 64

Vedtak:
Fortsetter på neste møte

 

17. november 2020- møte nr. 509
Vi har forberedt oss til dagens videomøte
med Aleksander,
Thomas
og Stian
fra brukerrådet i Lillestrøm.

Vi startet kl. 11.10 og var ferdig kl. 12.30

Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill
på disse temaene:

Fysisk aktivitet og trening s.34
For noen er det viktig med fellestrening
og noen ganger med andre utviklingshemmede.
For eksempel ViVil.
Legge til rette for egentrening med nødvendig oppfølging.

Vold og overgrep  s.38
Personalet bør være i forkant
og spørre brukerne med jevne mellomrom
om hvordan de har det
og spørre mer hvis de har opplevd noe vondt.
Oppfordre til å være åpen og fortelle.
Derfor er det viktig med tillit.

Informere om lettlest brosjyre om overgrep.

Velferdsteknologi s. 42
Viktig at kommunen følger opp
den teknologien som tas i bruk.

Økonomi s. 44
Lære å spare til ting man ønsker seg
eller lyst til å gjøre.

Pårørende, familie s. 57
Viktig å ta brukers valg på alvor

Verge  s. 60
Viktig med tilrettelagt informasjon til bruker
om vergens oppgaver og begrensinger.

Taushetsplikt  s. 64
Det er kjempeviktig.
Spørre oftere om samtykke.
Personalet må være trygge på dette.

Har vært koselig å prate sammen.
Skulle gjerne møttes fysisk.
Være bedre på å være forberedt.

Vedtak:
Sender inn utfylt tilbake-meldings-skjema til Helsedirektoratet

1. desember 2020- møte nr. 510

Therese fra Helsedirektoratet satte stor pris på innspillene våre.

Vedtak:
Forslag om å lage en tema-kveld
som handler om det står i veilederen.
Men vi venter til den finnes som en lett lest utgave.

 

31. august 2021- møte nr. 512

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

14. september 2021- møte nr. 513

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

28. september 2021- møte nr. 514

Vedtak:
Finne dato for å gå ut å spise.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Vedtak:
Vi skal spise på Jaipur tirsdag 19. oktober kl.1630.

26. oktober 2021- møte nr. 516

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

09. november 2021- møte nr. 517

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

07. desember 2021- møte nr. 518

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

25. januar 2022- møte nr. 519
Vi har sett på noen av kapitlene
i den lettleste utgaven av veilederen.

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

08. februar 2022- møte nr. 520

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

22. februar 2022- møte nr. 521

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.

01. mars 2022- møte nr. 522

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.


05. april 2022- møte nr. 523

Vedtak:
Vi ser på den lettleste utgave når den er klar.


19. april 2022- møte nr. 524

Vi lager et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

03. mai 2022- møte nr. 525
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Ta opp to temaer om gangen
og snakk om hva det betyr.

Vi lager et forslag til hvordan det kan gjøres,
med noen hjelpe-spørsmål.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

Som sak til eventuelt.

10. mai 2022- møte nr. 526
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vi så nærmere på hva det er skrevet om ferie.

Det står under Kap. 3
Kommunen skal legge til rette for
at personer med utviklingshemming
kan ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Vedtak:
Tar det opp på SAR i mai hvis vi får tid.

Som sak til eventuelt.

16. august 2022- møte nr. 527
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vedtak:
Fortsetter med gjennomgang på møtene.

30. august 2022- møte nr. 528
Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan den lettleste veilederen
kan brukes på husmøter/råd.

Vedtak:
Fortsetter med gjennomgang på møtene.

13. september 2022- møte nr. 529
Fortalte tilretteleggerne om forslaget.
De syntes det var et godt forslag.

De lurte på om ikke den lettleste veilederen
også kunne brukes til personalet?

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

08. november 2022- møte nr. 532

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

06. desember 2022- møte nr. 533

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

17. januar 2023- møte nr. 534

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

31. januar 2023- møte nr. 535

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

13. februar 2023- møte nr. 536

Lars Ole har laget forslag til valg-hjul som vi testet ut.
Det fungerte kjempe fint.

Vi viser det på SAR-møtet.

Det har blitt gjort en liten rettelse på sidene
hvor den lettleste veilederen ligger.
Det fungerte fint å få ordnet dette.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

14. mars 2023- møte nr. 537
Vi kan vise den lettleste veiledere
og valg-hjulet
når vi skal til Asker og Kunnskapssenteret.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

28. mars 2023- møte nr. 538

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

11. april 2023- møte nr. 539

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

25. april 2023- møte nr. 540

Vedtak:    
Valg-hjul for å velge tema fra den lett-leste veilederen
kommer snart på rådgivnings-gruppens hjemme-side.

09. mai 2023- møte nr. 541
Valg-hjulet er ferdig
og ligger under fanen SAR-samarbeidsrådet på hjemmesiden.

Vedtak:    
Blir spennende å teste valg-hjulet på tema-kveldene.

23. mai 2023- møte nr. 542
Valg-hjulet er ferdig
og ligger under fanen SAR-samarbeidsrådet på hjemmesiden.

Vedtak:    
Blir spennende å teste valg-hjulet på tema-kveldene.


06. juni 2023- møte nr. 543
Vi brukte valg-hjulet på begge kveldene.
Folk synes det fungerte veldig bra.

Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Vedtak:    
Lars Ole spør Helsenorge
om de kan legge ut lenke til valghjul-siden.


29. august 2023- møte nr. 544
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Helse-Norge kunne ikke legge lenken til valg-hjulet på sin side.        

VI har lagt valg-hjulet på vår side inntil videre.
Se https://www.radgivningsgruppen.no/valghjul/

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.12. september 2023- møte nr. 545
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Helse-Norge kunne ikke legge lenken til valg-hjulet på sin side.        

VI har lagt valg-hjulet på vår side inntil videre.
Se https://www.radgivningsgruppen.no/valghjul/

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


26. september 2023- møte nr. 546
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Helse-Norge kunne ikke legge lenken til valg-hjulet på sin side.        

VI har lagt valg-hjulet på vår side inntil videre.
Se https://www.radgivningsgruppen.no/valghjul/

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.


10. oktober 2023- møte nr. 547
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.

24. oktober 2023- møte nr. 548
Vi fortsetter å ta opp nye kapitler på SAR-møtene.
Bruker valg-hjulet til å bestemme hva vi skal snakke om.

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.

07. november 2023- møte nr. 549
Vi sjekker om den lettleste veilederen
kan legges inn i DigiMeg.

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.

21. november 2023- møte nr. 550
Vi fortsetter å jobbe med veilederen på SAR
og viser bruk av valg-hjulet.

Vedtak:    
Fortsetter å ta opp nye temaer på SAR.