Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2016 – Møte med rettighetsutvalget

Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget på besøk til oss for å høre på hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.

19.januar 2016 – møte nr. 437
Tirsdag 26. januar kommer sekretærene rettighetsutvalget
på besøk til oss for å høre på
hva vi mener om de spørsmålene de har sendt oss.

Møtet skal være i kantinen på Rud (Convis) fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

Det kommer også tre representanter fra BA-rådet
for å svare på spørsmålene som gjelder arbeid.

Praksis-studentene kommer også.

Vedtak:
Alle ser på spørsmålene og tenker over hva de vil svare.