Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2015 – KS-undersøkelse

Bærum kommune gjennomførte en brukerundersøkelse hvor utviklingshemmede og pårørende ble spurt om hva de synes om kommunens tjenester.

27.januar 2015 – møte nr. 416
Bærum kommune skal i løpet av dette året
gjennomføre en bruker-undersøkelse
hvor utviklingshemmede og pårørende blir spurt om
hva de synes om kommunens tjenester.

Vi vil få mer informasjon senere.

 

10.februar 2015 – møte nr. 417
Studentene har vært på besøk hos KS
og fått vite mer om undersøkelsen.

De kom med noen forslag til hvordan.

De har også besøkt Nesodden kommune
som gjennomførte undersøkelsen i 2014.

Vi har ikke hørt noe mer fra vår kontakt-person i kommunen.

Vedtak:
Ingen vedtak.

 

24.februar 2015 – møte nr. 418

Undersøkelsen er i gang.

Vedtak:
Ingen vedtak.

 

10.mars 2015 – møte nr. 419

Vedtak:
Tas opp på neste møte.

 

24.mars 2015 – møte nr. 420
Jorunn og Line har fått i oppdrag
å gjennomføre spørreundersøkelsen
på vegne av Bærum kommune.

De ønsker å be oss om å se på
det brevet som skal sendes ut
med informasjon om undersøkelsen.

Vedtak:
Tas på neste møte.

 

07.april 2015 – møte nr. 421
Vi har sett på forslaget til brev
som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen.

Vi har gjort brevet litt mer lettlest.

Vedtak:
Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre
undersøkelsen.

 

21.april 2015 – møte nr. 422

Vedtak:
Utsatt inntil videre.