Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2014 – Foredrag for KS og noen kommuner

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner som er med i et nettverk. Snakket om viktigheten av bruker-råd.

14.januar 2014 – møte nr. 393
Gerd Andreassen jobber som rådgiver i KS
og spør om vi kan komme og fortelle
hvor viktig det er å bli spurt,
hørt
og tatt med på avgjørelser.

Gerd er leder for en gruppe med kommuner
som har jobbet med bruker-undersøkelser
hvor brukerne selv er med på å svare.

Det ligner litt på ”Bruker spør bruker”.

Hun ønsker at vi skal snakke i inntil 45 minutter
og det må være mulighet for kommunene å stille spørsmål.

Datoen er 11. mars på Thon hotell Opera i Oslo.

Det er dessverre ikke noe budsjett for dagen,
Så det blir ingen betaling til gruppen.

Vi håper vi kan komme og spise lunsj.

Vedtak:
Enstemmig at vi stiller opp.
Det er kjempe-viktig
at andre kommuner får vite om rådgivningsgrupper og brukerråd.

28.januar 2014 – møte nr. 394

Vedtak:
Venter på svar fra Gerd om tidspunkt for innlegg.

11.mars 2014 – møte nr. 397
På forrige møte bestemte vi at Nick skulle være med til KS
i stedet for Cora som var syk.

Vi gjennomgikk det vi skal si til de som er på seminar med
KS.

Vedtak:
Vi tar med noen brosjyrer om RGB og valget i 2011.

Avreise kl. 11.00 for Cecilie,
Gro,
Nick
og Lars Ole.