Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2013 – RGB fyller 20 år

Vi har planlagt, og gjennomført, deler av jubileet.

29.januar 2013 – møte nr. 373
Forslag om å feire dagen 12. september eller 10. september.
Hvis vi velger 10. september,
så kan vi ha feiringen etter SAR-møtet.

Forslag om å ha festen på Vinkel-gården.
Cecilie sjekker om det er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.
Vi ønsker å invitere gamle medlemmer og tilretteleggere:
Willy Berntsen
Anne-Ma Berg
Renate Rø
Anne Balstad
Bente Nygård
Rita Engen
Rene Hubertus
Marianne Aasen
Martin Sletten Eriksen
Leif Kåre Fjelde
Lars-Ove Nordnes
Anja Bjorøy

12.februar 2013 – møte nr. 374
Vi ønsker å feire på lørdag 14. september.

Vi ønsker å invitere gamle medlemmer og tilretteleggere:
I tillegg til de vi skrev opp på siste møte,
har vi kommet på Anne Mine Bakke.

Vedtak:
Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

26.februar 2013 – møte nr. 375
Vedtak:
Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

12.mars 2013 – møte nr. 376
Datoen er lørdag 14. september.

Vedtak:
Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

02.april 2013 – møte nr. 377
Cecilie har sjekket med Vinkel-gården.
Hun har fått beskjed om at vi må avtale dette nærmere
med arbeidsleder Trine.

Når skal vi sende ut invitasjon til gjestene våre?
Vi sender den ut i juni og ber om svar i august.

Så langt har vi bestemt at vi skal invitere tidligere medlemmer
og tilretteleggere.

Forslag om å invitere noen kommunale samarbeids-partnere
Andre samarbeids-partnere og BBL.

Medlemmer i SAR blir invitert til sommer-avslutningen.

Vedtak:
Vi snakker med Trine på førstkommende torsdag
om dato og antallet.
Vi må finne ut av hvilke samarbeids-partnere vi skal invitere

16.april 2013 – møte nr. 378
Vi har booket Vinkelgården lørdag 28. september
Så langt har vi bestemt at vi skal invitere tidligere medlemmer
og tilretteleggere.

På tirsdag 10. september ved 11-tiden,
som bare er to dager før fødsels-dagen vår,
så lager vi et opplegg i Kommune-gården i Sandvika.
Hit inviterer vi kommunale samarbeids-partnere og politikere.
Kanskje også andre samarbeids-partnere og BBL.

Medlemmer i SAR blir invitert til sommer-avslutningen.

Vedtak:
Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

30.april 2013 – møte nr. 379
Vedtak:
Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

14.mai 2013 – møte nr. 380
Vedtak:
Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.
28.mai 2013 – møte nr. 381
Vi snakket om forslag til en overraskelse på avslutningen.
Vi kom ikke frem til noe konkret forslag.

28.mai 2013 – møte nr. 381
Vedtak:
Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

11.juni 2013 – møte nr. 382
På sommer-avslutningen har vi kjøpt inn fest-brus
og høye glass.

Vedtak:
Vi spør om det er tre som vil åpne fest-brusen.

13.august 2013 – møte nr. 383
Vi tenker oss en feiring i kommune-gården med politikere,
administrasjon
og kommunale samarbeidspartnere
en tirsdag i november.

Vi ønsker også å invitere andre samarbeidspartnere
som SOR og NAKU, samt presse.

Vedtak:
Festen i Vinkel-gården
må flyttes til fredag 27. september
på grunn av høstferien.

Cecilie sjekker at denne datoer er ledig.

27.august 2013 – møte nr. 384
Kommune-gården
Vi tenker oss en feiring i kommune-gården med politikere,
administrasjon
og kommunale samarbeidspartnere
en tirsdag i november.

Vi ønsker også å invitere andre samarbeidspartnere
som SOR og NAKU,
samt presse.

Vinkel-gården
Festen i Vinkel-gården blir fredag 27. september.
Vi lager koldtbord med kjøtt, fisk og dessert.
Vi lager noe selv og kjøper noe ferdig.
Vi lager en velkomsdrikk.
Festen starter kl. 19.00 og er ferdig kl. 01.03.

Alle gjestene får i oppgave
å si noe om hvorfor RGB var/er viktig for de.

Vi filmer svarene og lager en video.

På kvelden blir det musikk og karoke.

Følgende personer skal inviteres:
Willy Berntsen,
Tone Irene Kroken,
Bente Nygaard,
Anne Mine Bakke,
Martin Sletten Eriksen,
Jon Erling Hagen,
Renate Rød,
Marianne Aasen,
Anne Marie Berg,
Leif Kåre Fjelde,
Anne Balstad,
Renne Hubertus,
Jostein B Johnsen,
Rita Engen,
Hanne Borten,
Anja Bjorøy,
Lars-Ove Nordnes,
Rune Heien,
og Lene Valaker
Hvis alle kommer,
blir det ca. 30 personer.

Vedtak:
Vi sender ut invitasjonen så fort som mulig.

10.september 2013 – møte nr. 385
Kommune-gården
Vi utsetter feiringen i kommune-gården til januar,
fordi det skjer mye i november og desember.

Vi satser på 28. januar 2014
og ber ordføreren om hjelp til arrangementet.

Vinkel-gården
Vi har laget et program for festen
og fordelt oppgaver.

Vedtak: Sender spørsmål til ordføreren om kommunegården
og til BKA om husleie.

24.september 2013 – møte nr. 386
Vi har fått svar både fra ordføreren og hennes sekretær.
Vi ordner selv med kontakt med kommune-gården
for å kunne være i vandre-hallen.

Vi vil gjerne ha hjelp av ordføreren
i forhold til å markere feiringen politisk.
Vi er resultat av et politisk vedtak for over 20 år siden.

8.oktober 2013 – møte nr. 387
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

Vi så på bilder fra festen på Vinkel-gården
fredag 27. september.

Alle synes festen var kjempe-bra.

Vi ber vår tilrettelegger om å ta kontakt med ordføreren
og hennes sekretær
om markeringen av jubileet i kommunegården
i januar 2014.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

22.oktober 2013 – møte nr. 388
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

5.november 2013 – møte nr. 389
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

19.november 2013 – møte nr. 390
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

3.desember 2013 – møte nr. 391
Når jubileumsfesten skal være
avgjøres på møte den 17. desember.
Dette gjelder både dato og klokkeslett fra og til.

Invitere ordfører,
politikere og samarbeidspartnere.

Velkomst-drink alkoholfri champagne
og snitter å spise.

Ellers kaffe/te og kaker.

Cora ønsker velkommen.

Tove forteller om starten til RGB sammen med Lars Ole.

Gro forteller om hvilke saker RGB jobber med i dag,
sammen med Lars Ole.

Steinar er toastmaster.

Utstilling i forhold til RGB 20 år,
rådhusposten 1994 (Bilde av Tove Kjevik,
Per Gulbrandsen
og Willy Tobias Berntsen).

Ellers finner Lars Ole ut hva som skal være med i utstillingen.

Festen skal være i kommunegården.

Vedtak:
Fortsetter planleggingen på neste møte.

14.januar 2014 – møte nr. 393
Forslag at Cecilie og Gro sjekker med kommunen
om det er mulig med markering og utstilling i kommunegården
i slutten av mai 2014.

Vi har laget et eget ark med opplegget for markeringen.

Vedtak:
Cecilie avtaler med Gro om å sjekke innen neste møte.

Lars Ole kan være med som tilrettelegger
hvis det er ønske om det.

28.januar 2014 – møte nr. 394
Forslag at Cecilie og Gro sjekker med kommunen
om det er mulig med markering og utstilling i kommunegården
i slutten av mai 2014.

Vi har laget et eget ark med opplegget for markeringen.

Vedtak:
Cecilie avtaler med Gro om å sjekke innen neste møte.
Lars Ole kan være med som tilrettelegger
hvis det er ønske om det.

11.februar 2014 – møte nr. 395
Cecilie har vært i kommunegården
og hentet informasjon om å leie ”Mellomgulvet”.

”Mellomgulvet” er det rommet som er ved resepsjonen.

Vi har fylt ut skjema for lån av lokale.

Vi ønsker å være der på tirsdag 3. juni
fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

Vi tar kontakt med ordføreren når datoen er avklart.

Vedtak:
Cecilie er kontakt-person
og leverer skjemaet i morgen.

11.mars 2014 – møte nr. 397
Vi tar kontakt med ordføreren
og inviterer henne til 3. juni.

Vedtak:
Vi har fått JA svar fra kommune-gården
om at vi kan være der fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

25.mars 2014 – møte nr. 398
Vi tar kontakt med ordføreren
og inviterer henne til 3. juni.

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

8.april 2014 – møte nr. 399
Vi tar kontakt med ordføreren
og inviterer henne til 3. juni.

Vedtak: Lars Ole tar invitasjonen tjeneste-vei.

22.april 2014 – møte nr. 400
Vi har ikke fått noe svar på om ordføreren kommer eller ikke.

Vedtak:
Vi venter med mer planlegging til dette er avklart.

6.mai 2014 – møte nr. 401
Leder av BIOM kommer i stedet for ordføreren
som dessverre ikke kunne komme.

Vi inviterer Jack Eklund, Kai Thoresen, Morten Svarverud,
stafett-politkere, tjeneste-lederere,
representant for NFU og LUPE.

Vi lager en åpnings-tale som alle er med på å holde.

Vi ber de inviterte om å si noe
og si noe om hvorfor RGB er viktig.

Bæringen kommer.

Vedtak:
Serverer kake, kaffe og te til gjestene.

Arrangementet starter kl. 11.00 regner vi med
og er ferdig kl. 14.00.

20.mai 2014 – møte nr. 402
Vi starter på Ramma kl. 09.00
og samler sammen det vi skal ta med til Sandvika.

Vi starter feiringen med taler fra kl. 11.00.

Først ute er Siv Wikan som er leder for sektor-utvalg BIOM.

Vi lager en tale-liste når vi vet hvem som kommer
av de andre vi har invitert.

Alle utfordres til å si noe om hvorfor RGB er viktig på 5 minutter.

Velkomst-komite som tar i mot folk når kommer.

Erik og Cecilie tar denne oppgaven.

Møteleder Gro ønsker velkommen med hjelp fra Tove.

De har laget et forslag til tale.

John Harald tar bilder og Lars Ole filmer.

På utstillingen skal vi ha:
Brosjyrer om RGB
Bilder m/forteller som forteller om historien.

Rapporter og andre brosjyrer.

Ringe Budstikka og be de komme.

Vedtak:
Gro,
Steinar,
Cecilie
og Erik møter i Sandvika kl. 0930.

 

3.juni 2014 – møte nr. 403
Vi markerte vårt 20-års jubileum i kommunegården denne dagen.

Vi hadde laget en utstilling og delte ut brosjyrer.

Det ble servert marsipan-kake og kaffe/te.

Politiker og administrasjon holdt taler.

BKA-rådet holdt også tale.

Vi holdt på fra kl. 10.00 til kl. 15.00.