Rådgivningsgruppen

Nr.01/2012 – Årsregnskap og rapport 2011

Regnskapet er levert til kommunen og blitt godkjent. Fra og med 2012 så blir tilrettelegger lønnet av kommunen. Våre utgifter blir dekket av kommunen. Vi har skrevet en års-rapport om sakene vi har jobbet i 2011.

31.januar 2012 – møte nr. 353
Regnskapet for 2011 er ferdig
og levert til kommunen for godkjenning.

Fra og med 2012 sendes regninger til betaling av kommunen.
Honorar til tilretteleggerne dekkes som lønn fra kommunen.

Vedtak:
På neste møte går vi igjennom sakene fra 2011
og lager en enkel tekst til hver sak.
Lars Ole ordner med en oversikt.

14.februar 2012 – møte nr. 354

Vedtak:
På neste møte går vi igjennom sakene fra 2011
og lager en enkel tekst til hver sak.

Lars Ole ordner med en oversikt.

13.mars 2012 – møte nr. 356
Vi har gått igjennom alle sakene for 2011
og laget en kort beskrivelse.

Vedtak:
Lars Ole setter inn beskrivelsen i rapporten for 2011
og sende den til våre kontakt-personer.