Rådgivningsgruppen

Nr.01/2008 – Regionkonferanse 2008

SOR arrangerte konferanse i Ski 16. og 17. april. Temaet for konferansen var ”Selvbestemmelse for personer med utviklingshemning”. Det var deltakere fra hele Østlandet.

15.januar 2008 – møte nr. 275
Vi kan tenke oss å delta og bidra på konferansen.

Vedtak:
Vi har invitert Gerd Andersen til et møte.

 

29.januar 2008 – møte nr. 276
Sendt e-post til Gerd Andersen
med spørsmål om vi kan ha stand og informere om vårt arbeid.

Vedtak:
Vi ønsker å stille med stand på konferansen.

 

12.februar 2008 – møte nr. 277
Vi har sjekket på SOR sidene,
det er ikke kommet program for konferansen

Vedtak:
Vi ønsker å stille med stand på konferansen.

 

26.februar 2008 – møte nr. 278
Vi har fått programmet og det ser spennende ut.

Konferansen foregår i Ski.

Alle har lyst til å dra og ønsker overnatting.

Lars-Ove og Lars Ole blir også med.

 

Vedtak:
Vi melder oss på om 14 dager.

Lars Ole melder fra
om at RGB ønsker
å ha stand på konferansen.

Alle sjekker med sine arbeidsplasser om
mulighet for permisjon med lønn..

 

11.mars 2008 – møte nr. 279
Erik og Leif Kåre har sjekket med sin arbeids-giver
og fått permisjon med lønn.

Tove
og John-Harald
har ikke sjekket
om permisjon med lønn.

Det er i orden med stand,
men vi må snakke mer
om hva vi skal vise.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

25.mars 2008 – møte nr. 280
Vi er påmeldt konferansen
og har fått enkelt-rom.

Vedtak:
Tove og Jacob
søker om permisjon med lønn.

På neste møte
må vi forberede stand
til konferansen.

 

 

8.april 2008 – møte nr. 281
Jacob har meldt fra
at han ikke kommer på konferansen.

Vi har sendt e-post til SOR
om at han ikke kommer.

Tove har ikke fått avklart
med hensyn til permisjon med lønn.

Ordner dette på torsdag.

Lars Ole hjelper til hvis det er nødvendig.

Vedtak:
Vi tar med stand-materiell
og bestemmer hva vi skal ha med
når vi kommer frem.

 

22.april 2008 – møte nr. 282
John-Harald syntes konferansen var grei,
men savnet egne rom å ha gruppearbeid i.

Tove syntes også det var greit på konferansen.

Den gruppen hun var i fikk ikke nok tid og mulighet
til å fortelle andre
om hva de hadde kommet frem til.

Leif Kåre syntes konferansen ga mange sterke inntrykk
og fortellinger fra virkeligheten.

Spesielt han fra Colombia.

Konferansieren var spesielt god.

Asker-gruppen var også gode.

Vi hadde stand
og fikk delt ut over 50 brosjyrer.

Vi så en film som Rune har laget fra konferansen.

Den var kjempefin.

Vedtak:
Erik forteller om sine erfaringer
på neste møte

 

6.mai 2008 – møte nr. 283
Erik har gitt terning-kast til de forskjellige innslagene.

Vi tar en kopi
og sender til Terje Hermansen
i SOR på faks.

Vedtak:
Ingen vedtak