Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2006 – Handikap-toalett

Toalettet ved møte-rommet er ikke tilrettelagt for mennesker i rullestol.

17.januar 2006 – møte nr. 237
Toalettet ved møte-rommet er ikke tilrettelagt
for mennesker i rullestol.

Vedtak: 
Vi tar opp saken med BKA-rådet.

Kanskje vi kan lage dette til en felles sak.

 

31.januar 2006 – møte nr. 238
Hvem vet hvor man kan søke om penger til å bygge?

Kanskje Geir Aasgaard i kommunen vet dette.

Vedtak: 
Leif Kåre tar opp saken med BKA-rådet.

Lars Ole snakker med Geir.

 

14.februar 2006 – møte nr. 239
BKA-rådet er enige at det søkes om penger.

Lars Ole har ikke fått snakket med Geir ennå.

Vedtak: 
Lars Ole snakker med Geir.

 

28.februar 2006 – møte nr. 240
BKA-rådet er enige at det søkes om penger.

Lars Ole har ikke fått snakket med Geir ennå.

Vedtak: 
Lars Ole snakker med Geir.

 

14.mars 2006 – møte nr. 241
Geir Aasgaard skal hjelpe oss med å fikse toalettet,

slik at rullestol-brukere kommer til å bruke den.

Døra skal være merket med rullestol-skilt.

Vedtak: 
Vi avventer svar fra Geir Aasgaard.

 

28.mars 2006 – møte nr. 242
Geir Aasgaard regner med
at han kan ordne med penger til dette.

Geir samarbeider med Rune Heien
om å få ordnet det nye handikapp-toalett.

Vedtak: 
Vi avventer saken.

 

18.april 2006 – møte nr. 243
Geir Aasgaard har vært på besøk
og målt rommet.

Dette blir sendt til et firma som kan dette.

De kommer med et tilbud.

Så får vi se hvem som har penger til å betale.

Vedtak: 
Vi avventer saken.

Sende en e-post til Geir på neste møte.

 

2.mai 2006 – møte nr. 244
Tove har snakket med Rune om saken.

Rune ringer og snakker med Geir.

Vedtak: 
Vi følger opp saken.