Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2003 – Nasjonal konferanse

Arbeidet med nasjonal konferanse som dessverre måtte avlyses på grunn av økonomiske årsaker.

14.januar 2003 – møte nr. 178
Vi må ta opp søknad om midler til instruktør
med støtte fra kultur-avdelingen.

Vi møtes i Løkkeåsveien kl. 12.00 til kl. 17.00

Tove skal på svømming 2. februar.

John-Harald kommer begge dagene.

Bente kommer begge dagene.

Jon Erling kommer i hvertfall på lørdagen.

Må snakke med Bodil om søndagen.

Jon Erling vil følge opp
det han sa
på den lokale konferansen.

Finne et par andre arbeids-takere fra BA-rådet
som han kan samarbeide med.

Kanskje lage et lite rolle-spill.

 Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

28.januar 2003 – møte nr. 179
Vi så på invitasjonen til avspark.

Jon Erling har startet arbeidet
med å forberede konferansen.

På torsdag 30. januar
skal han ha et møte
med mulige samarbeids-partnere.

Vedtak:
Vi er spente på
hvordan Tema-Helgen blir.

 

11.mars 2003 – møte nr. 182
Lars Ole fortalte litt fra arbeidet
i koordinerings-gruppen.

Programmet er snart ferdig
og kan sendes ut.

Vi har ikke fått penger fra sosial-departementet.

Jon Erling forbereder innlegg arbeid.

Han skal bruke ting fra spørre-undersøkelse
fra de kommunale arbeids-sentraene.

Anne Mine jobber med området Hjem.

Hun skal på seminar
sammen med de hun bor sammen med.

De skal reise til Klækken,
fordi der har alltid personalet reist tidligere
når de skal jobbe med viktige saker.

De skal snakke om hvordan de vil ha det der de bor.

Dette skal de også snakke om på konferansen.

 

25.mars 2003 – møte nr. 183
Vedtak:
John-Harald spør de i NFU
om de kjenner noen utviklingshemmede
som har blitt tvangs-flyttet
og som kan snakke om det på konferansen.

Jon Erling har sendt et brev til Puls-redaksjonen.

Han inviterer de til å lage en reportasje.

Anne Mine og de andre som bor i Skytterdalen
forbereder tema til konferansen.

Temaet handler om det å bestemme selv
og om hvordan de vil ha det der de bor.

Vedtak:
Vi jobber videre med saken på neste møte.

 

08.april 2003 – møte nr. 184
Anne Mine er med i en arbeidsgruppe.

Gruppa har hatt møte.

De planlegger hvem som skal gjøre hva
på konferansen.

Anne Mine skal styre billed-fremvisningen.

Resten er hemmelig.

Jon Erling har hatt masse å gjøre.

I forrige uke var det intervju med Trude fra Bæringen
og i dag var det intervju med Puls fra NRK 1.

Tove og John-Harald
kan tenke seg å stå på vår stand.

John-Harald mener
at vi må planlegge hva vi skal vise frem.

Vedtak:
Ingen vedtak

 

22.april 2003 – møte nr. 185
Bente og Lars-Ove har deltatt på møte
i en tema-gruppe.

Temaet for gruppen er :
Brukerens stemme gjennom en bruker-undersøkelse!

Hverdagen som funksjonshemmet.

Hvordan er det å motta hjelp fra andre!.

Bør vi utfordre de politiske partiene
til å stille på den Nasjonale konferansen ?

Vedtak:
Invitere de politiske partiene
til å ha stand på Nasjonal konferanse.

Be partiene legge fram informasjon
om sine programmer på Lettlest.

Be Klar Tale
rapportere fra konferansen.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186
Geir synes det er synd at
det ikke blir noen konferanse i mai.

Det betyr ikke
at alt arbeidet vi har gjort
er forgjeves.

Vi kan bruke mye av det som er laget
på den lokale konferansen i oktober / november 2003.

Vi synes det er synd
at det ikke blir
noen nasjonal konferanse
denne gangen.

For å lykke med Nasjonal konferanse,
er det viktig at Sosial departementet
støtter arbeidet vårt.

Vi håper de vil støtte oss
neste gang vi søker.

Vedtak:
Alle kommer på fellesmøte neste tirsdag.