Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2000 – Tema-kveld 12.februar 2000

Tema for helgen blir hvordan vi skal jobbe for å sikre at KLUBBEN består. Lørdag 12. februar 2000 fra kl. 17 til 21.

11. januar 2000 – møte nr. 122
Forslag om lørdag 12. februar 2000 fra kl. 17 til 21.

Harald foreslår at temaet blir
å kjempe videre for KLUBBEN.

Per og Tove var enige.

Vedtak:
Tema-Kvelden 12. februar 2000
skal handle om KLUBBENs fremtid.

25. januar 2000 – møte nr. 123
Vi inviterer de som var med
i arbeids-gruppen «La KLUBBEN leve»
de som var med på  demon-strasjonen
til Tema-Kvelden.

Andre som er interessert kan også komme.

Vedtak:
Alle forteller om Tema-Kvelden
til folk de treffer.

8. februar 2000 – møte nr. 124
John-Harald,
Tove,
Harald,
Bente,
Marianne,
Geir,
Astrid
og Marius
har sagt de kommer.

Vedtak:
Alle hører med de som de jobber med
om de vil komme på Tema-Kvelden.

22. februar 2000 – møte nr. 125
Vedtak:
Utsatt.

7. mars 2000 – møte nr. 126
Vedtak:
Utsatt.