Rådgivningsgruppen

Nr. 01/1994 – Postkontoret i Sandvika

Tilrettelegging av Sandvika postkontor startet som et samarbeids-prosjekt med Rådgivningsgruppen i Asker. Vi besøkte postkontoret i Sandvika og laget liste over mulige forbedringer.

 

3. JANUAR 1994 – møte nr. 9
Vi snakket litt om et mulig samarbeids-prosjekt
med rådgivningsgruppen i asker.

Hvordan er postkontoret i Sandvika?

Tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede?

Forslag om å møtes på postkontoret
onsdag 19. Januar klokken 16.00.

Lars Ole ringer til gruppens medlemmer
0g bekrefter møtedag og møtetid

(denne saken står ikke på sakslisten)

 

 

23. JANUAR 1994 – møte nr. 10
VEDTAK:
Lars Ole tar kontakt med postsjefen
og hører om det er greit at vi kommer på besøk.

På neste møte bestemmer vi når og hvordan
vi skal gjøre dette.

 

6/22. FEBRUAR 1994 – møte nr. 11/12
Vi snakket om til rette-legging av postkontorene

I Asker sentrum og i Sandvika.

Vi gikk igjennom referatet fra vårt besøk på Sandvika postkontor.

Rådgivnings-gruppen i Asker
synes vi hadde kommet frem til viktige ting.

Ragnhild fortalte om en assistanse-knapp
som skal brukes av de som trenger hjelp
når de er på postkontoret.

 

20. MARS 1994 – møte nr. 14
Vi snakket om det å sende brev til medlemmene i klubben.

Asker-gruppen skal ha en orienterings-dag
i asker lørdag 23. April.

 

Vedtak:
Vi venter med å skrive brev
til vi har vært på orienterings-dagen.

Lars Ole snakker med Claus Andersen.

Med hensyn til postkontoret
venter vi til saken har vært oppe i
hoved-utvalget for tekniske tjenester.