Rådgivningsgruppen

Nr. 01/1993 – Medlemmene forteller litt om seg selv

For at vi skulle lære hverandre bedre å kjenne, fortalte alle litt om seg selv.

19.SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2

 

JANNICKE FAALE ER 26 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.

GÅR PÅ SKOLE PÅ MANDAGER OG TIRSDAGER.
ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER.

ER PÅ VIVIL PÅ TORSDAGER

JOBBER AV OG TIL PÅ HAGE-SENTERET.

 

TOVE KJEVIK ER 28 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.

JOBBER PÅ HAUGER VERKSTED.

KVELDS-SKOLE PÅ MANDAGER OG ONSDAGER.

JOGGER PÅ TIRSDAGER.

ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER.

ER PÅ LESE-GRUPPE NOEN LØRDAGER.

 

STEINGRIM NORENG ER 55 ÅR:
BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.

HAR SØKT PÅ JOBB PÅ ASKO.

 

RENE HUBERTUS ER 33 ÅR
BOR I GRUPPEBOLIG.

JOBBER PÅ AURORA VERKSTED.

GÅR PÅ HELDAGS-SKOLE-ASSISTENT-KURS EN KVELD.

SAMLER PÅ ELEKTRISKE SMÅ-TING.

 

LARS OLE BOLNESET ER 30 ÅR
BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.

JOBBER MED MENNESKER MED AUTISME.

LIKER Å SKRU PÅ BILER.