Rådgivningsgruppen

Nr. 01/2023 – Ferie-kartlegging

.

25. april 2023- møte nr. 540
Vi har allerede sett litt på kart-leggingen.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte og på SAR-møtet

25. april 2023- møte nr. 541

Vedtak:
Fortsetter saken på SAR-møtet