Rådgivningsgruppen

Møte med tjenesteledere 22. mai


Cora og Frøydis sørget for at alle tjenestelederne fikk se de nye plakatene om mobbing.
Rammeavdelingen på Bærum arbeidssenter skal ordne med rammer.
Så fra høsten vil det henge plakater på alle tjenestesteder.