Rådgivningsgruppen

Hvor mange stemmer? 26. september 2017

Før årets valg så spurte vi arbeidstakere på Aurora og Bærum arbeidssenter
om de skulle stemme ved stortingsvalget eller ikke.
Vi fikk inn 95 svar (8 av 10) og som bildet viser
så svarer 7 av de 10 spurte med utviklingshemming i Bærum at de stemte ved årets valg.