Rådgivningsgruppen

SAR-møte 22. november 2022
 

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 22. november 2022
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

Møteleder:	Cecilie
Referent:		Lars Ole
Vedlegg:	Ingen
Besøk: 		Marit Åberg og Kristine Aspheim fra til-delings-kontoret 

			
Tilstede:		13 brukere (B), 4 tilretteleggere (T) gjester (3)

		Nye deltakere: Trygve fra Høvik avlastnings-senter, 
        Philip og Karl Martin fra Fornebu

		

Sak 1: 	Runde rundt bordet
		Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?


		1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
		Ikke tilstede.


		2. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Gro Anita (B)
			 – Karoline (T)

		Jernbaneveien
     		Alle vil gjerne vite når folk begynner og slutter.

		Besøks-runde, nye går rundt og hilser på alle.

		Snakket om bereds-skaps-pakke
		Skal inneholde vann, stearin-lys, knekke-brød og annen tørr-mat.

		Plan-lagt jule-bord på Egon i desember.

		Vi vil gjerne bli kalt beboer og ikke bruker.


		Fornebu
		Snakket litt om SAR
	     Gløgg og nytt-års fest med taler, quizz og musikk

     		Har snakket om veilederen 		

		Har snakket om bereds-skaps-kasse 
    		 og hva vi gjør når brann-alarm går.		3. Per Skreddersvei - (B) - (T)
		Ikke tilstede.		4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
		Ikke tilstede
		5. Emma Hjorth boliger – Gro (B) –  (T).
		
		Har ikke hatt hus-møte på lenge.

	

		6. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
		  Martin, Aleksander og John-Harald (B) - Elisabeth (T)
		
    		Ny representant fra Hauger i rådet.

		Har sett på veilederen

		Planlagt jule-bord for alle i RUVE

	Har hatt besøk av brann-vesenet 
	og hatt brann-øvelse.

		Snakket om og planlagt før-juls-treff med pårørende.			7. BA–rådet – Martin og Håkon (B) - (T)
		Har vært på besøk og et møte i Solbakken-rådet.
	     Et aktivitets-senter med et eget råd.
     		Senteret ligger i Lillestrøm kommune.

	     Har snakket om jule-bord på avdelingene.

    	 	Jule-avslutning for BA-rådet 15. desember.


		8. Bjerkelunden - Kenneth (B) Enrique (T)
	 	Har husmøter og tema-kvelder 
	    
		Bestemme selv, kroppen, kjærester og seksualitet.
     		
		Evaluering av sommer-aktiviteter
     		
		Resirkulering og regler for dette
    		
		Regler for felles-stua, eget besøk er i egen leilighet
		9. Høvik avlastnings-senter Trygve (T)
		De som bruker senteret er fra 16 år til 38 år.
		Viktig at alle får en stemme		10. RGB - Cecilie, Gro, Merete, Erik, (B) - Lars Ole (T) 
		Siden siste møte i SAR så har vi jobbet med:

		- Tema-kveld om BPA og IP
		BPA betyr bruker-styrt personlig assistent 
		og IP betyr individuell plan

		Vi har jobbet med å bli ferdig med lysbildene om IP.

Det står på saks-listen i dag 
og vi vil vise dere et par av lys-bildene.

		
- Vi jobber med å lage et opplegg for den nye lett-leste veilederen
Vi har ikke fått jobbet så mye med denne saken
fordi vi har jobbet med tema-kvelden.


- Lager plan for besøk på ARBA og BA.
Vi planlegger besøk i januar 2023.


- Nordisk paraply, kan du si litt om det Martin?
Martin og Camilla Hopen har hatt møte med lederen av NFU.
VI vil gjerne lage en egen organisasjon for og med utviklingshemmede.
Ellers ikke så mye nytt.
Hvis vi blir flere, så blir det lettere.
Noen som vil være med?

 
Sentralt-brukerråd - Cecilie
På møte i sentralt-brukerråd 24. oktober 
ble det snakket om at kommunen skal bli strengere 
med å gi støtte-kontakter. 

Noen har fått brev om at de mister støtte-kontakten.


Dette skal vi få høre mer om etter pausen i dag.
Da kommer Marit Åberg og Kristine Aspheim 
fra til-delings-kontoret i kommunen.

Vi skal snakke om det å ha støtte-kontakt, 
men ikke om enkelt-saker.

Det betyr at jeg ikke skal snakke om MIN støtte-kontakt,
men kan snakke om det å ha støtte-kontakt generelt.

Det betyr at vi ikke skal snakke om deg og meg, 
men kan snakke om alle på en gang. 


Pause fra kl. 13.18 til 13.30


   Informasjon om støtte-kontakt-ordningen
     
Med Marit Åberg og Christine Aspheim

Marit jobber som saks-behandler og Christine som jurist.

Det er forandringer i kommunens praksis,
	det betyr måten man gjør noe på i kommunen.

Vanskelig å forstå de brevene
	som ble sendt ut med beskjed om 
	at støtte-kontakt kanskje blir stoppet.

Kommunen må vurdere hvem som får støtte-kontakt

Det kan være noen som ikke kommer seg ut alene.

Hvor lenge man har støtte-kontakt må vurderes.
 
	Ensomme og som ikke klarer å komme seg ut.

Flytter man inn i en kommunal bolig hvor det er personale,
kan det hende at man ikke får beholde sin støtte-kontakt.

Mange har hatt støtte-kontakt lenge.
Brevet om å vurdere, betyr ikke at man mister støtte-kontakt, 
	men at man kanskje får færre timer.

Vurdere – hvordan gjøres det?
Vi skal vurdere om noen er veldig isolerte 
og som trenger hjelp for å kunne være sammen med andre. 


Bruker-medvirkning
Kan bli bedre med informasjon.

Skal kartlegge behovet 

Klage-adgang, si jeg er uenig, 
hvis kommunen ikke godtar klagen, 
kan man klage videre til Statsforvalter.

Ikke bare et pengespørsmål, 
men også ressurser, det betyr personer.SAKER


Sak 2 	02/2019 Temakveld om IP og BPA  

		Vi har vi kommet litt lenger 
		med tema-kvelden.

		Vi har planlagt å ha den en gang på våren.
		
			Vi har tenkt å invitere utviklingshemmede fra Asker.
			Vi har også tenkt å invitere TV-Bra og Budstikka.
		
		Vi så på et par bilder av det vi har blitt ferdig med.

Vedtak: 	Forslag til dato og sted på neste møte

Sak 3:	07/2016 Frivillighet i Bærum kommune
		

Vedtak:	Utsatt
Sak 4:	01/2021 Tomtesalg Emma Hjorth 
		Vibeke Kristiansen som blir kommunal-sjef for BOAT.

		Åsbråtan er enige i forslagene på listen.
		Størst interesse for større garderobe og utvidet åpningstid.
	Større basseng, dobbelt så stort.
     Forslag om å dekorere med blomster og planter ved Friskhuset.

		Anne lurer på muligheten for å prøve ut trenings-senteret.
		Hvordan skaffe nøkkel. 
		Ønske om å bruke trenings-senteret på helg og ettermiddag


Vedtak:	Til neste møte i SAR lager vi en oversikt 
          over hvilke prosjekter som det skal stemmes over.
		Sak 5:	01/2021 Forslag til bruk av lettlest veileder

		Vi viste hvor den lettleste veilederen ligger på www.Helsenorge.no

		Så gikk vi inn på hoved-temaet Å bestemme i eget liv.

         Der valgte vi å se nærmere på under-temaet Å bestemme selv

Vedtak:	Fortsetter på neste møteSak 6:	01/2021 Hvordan starte med husråd?
		Vi så filmen som ligger på Hus-råd-pakka. 

Vedtak:	Ser mer neste gang.Eventuelt

Cecilie er opptatt av at det har blitt mindre turer.
Hvor har det blitt av Kiel-tur som vi har pleid å ha på høsten
Ta det opp i Sentralt brukerråd.
Enighet om at tilbudene bør komme tilbake.

Flere sommer-ferie tilbud.
Hvor er det blitt av tilbudene?

Ønske om å finne mer ut av 
hvorfor verge må gi tillatelse til at arbeidstakere 
skal kunne svare på spørsmål om arbeid og trivsel.


Neste SAR-møte er 28. februar 2023.

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no
31. januar 2022.

Der finner du også informasjon om sakene.

Tilretteleggere møter RGB på teams
14. februar for å forberede sakene til SAR.