Rådgivningsgruppen

SAR 28. februar 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535


Saksliste til møte i SAR – 28. februar 2023

   SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 28. februar 2023 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.

 

 
Sak 1: Runde rundt bordet (40 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

   Bilderesultat for self determination

 

Sak 2: 02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (10 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par nye lysbilder fra foredraget.

 

Bilderesultat for frivillighet bærum

 

Sak 3: 07/2016 Frivillighet i Bærum (10 min.)
Hvordan jobbe videre med denne saken?

 


Se kildebildet

 

Sak 4: 01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (5 min.)

Saken er utsatt. 
Fortelle om nøkkel til trenings-senter.


 
Sak 5: 01/2022 Forslag til bruk av lettlest veileder

Vise valg-hjul.                           (15 min.)
Snakke om et punkt.

 
Sak 6: 02/2022 Hvordan starte hus-råd? (10 min.)

Vise Del 2 av Hus-råd-pakka.

Bilderesultat for tigergutt


Eventuelt (20 minutter)
– Sak om støtte-kontakt-ordningen
– Bruk av Mentimeter

– Neste SAR-møte er 9. mai 2023

 

Viktig     Meld fra til Lars Ole på mobil 90 103 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

          om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.