Rådgivningsgruppen

Nr. 441 – Referat fra 29. mars 2016

Referat fra 29. mars 2016 Tilstede: Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl og Tove Kjevik Ikke tilstede: Erik Songstad og Gro Kristine Sjønnesen Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter i praksis – Kamilla, Linda og Stian Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen møter siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. Beskjeder og informasjon Ingen beskjeder eller informasjon. Brev til gruppen Ingen post. Nr.441 Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 2 @ E-post Gått igjennom alle e-poster. Vi har fått referat fra BA-rådet med to vedlegg. Internett, hjemmeside og Facebook Vi har sett på hjemmesidene og på Facebook. På Grundes facebookside fant vi et innlegg fra Mobbekonferansen. som vi delte på vår Facebookside. Ellers ikke noe veldig spennende. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har sett på referatet fra BA-rådsmøtet 17. mars. Den viktigste saken de tok opp HMS-arbeid. Saker til SAR: Fortelle om hvilke saker vi jobber med i RGB. SAR-10 år, hvordan skal vi feire? Forslag om en temakveld til høsten hvor vi forteller gjestene fra de 10 årene SAR har vært. VI inviterer alle som har vært på møte i løpet av disse årene. Forslag om å ha det i kantinen i kommunegården. Servere pølser, brus, kaffe/te og kake. Mobbe-konferansen – spørre hva folk synes om konferansen. Mulige saker: Bruker-undersøkelsen – hva skjer med den? Gjengs-husleie og Kolonial.no Eventuelt – Fortelle fra Aktiv Spaniaferietur Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 3 SAKER 09/15 NY BROSJYRE Vi har tatt bilder av alle i gruppen. Bildene skal brukes i brosjyren og på hjemmesiden. Vi må skrive noe om SAR i brosjyren. Vedtak: Lars Ole ordner rettelsene til neste gang. Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 02/16 ÅRSRAPPORT 2015 Vi har begynt på rapporten. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 03/16 BRUKER-UNDERSØKELSE PLO Vedtak: Utsatt 04/16 KOMMUNE-NETTVERKET Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon. Vedtak: Fordeler oppgaver og bestemmer tekst. 05/16 POLITIKER-STAFETT 2016 Vi har fått pinnen og skrevet Politiker-stafetten 2015/2016 på pinnen. Cecilie ber ordføreren utfordre en politiker fra et av partiene som sitter i kommunestyret. Første mulige møte er 26. april. Besøket tar fra 1,5 timer til hele dagen (kl. 9-15). Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars kl. 11.00. Referat fra møte i RGB nr. 441 Side – 4 06/16 GJØRE TING SAMMEN Arbeidet med saken har gått videre, så vi venter på mer informasjon før vi gjør noe mer. De som har lyst svarer på spørsmålene og leverer til Cecilie. Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen. Godkjenning av referat nummer 441 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ingen saker.