Rådgivningsgruppen

Høring om NOU 17 «På lik linje» 9. februar 2017

osmund forteller

Vi var samlet nærmere 60 personer i Bærum idrettspark for å lage høringssvar til NOUen.
Osmund Kaldheim som er leder av rettighetsutvalget
fortalte oss om det arbeidet de har gjort med utredningen.
Så fikk vi høre om hvilke løft de foreslår for at utviklingshemmede skal få det like bra som andre.
I grupper fikk vi sagt hva vi mener om løftene.