Rådgivningsgruppen

Riksforeningen Grunden, Sverige

 

Riksföreningen Grunden bildades den 7 november 2009.

Vi håller på hela tiden med att bilda Grunden-föreningar.
Vi finns nu i alla väderstreck.

Vi vill att alla människor behandlas lika.
Om vi har samma rättigheter ska
behandlas lika.

Att behandlas lika är för oss att man ser likheterna och olikheterna i varje person.

Det unika i varje människas möjligheter måste tas tillvara.
Föst då kan vi vara med och skapa vårt liv och ett samhälle tillsammans med alla andra.

För att det ska bli måste vi ha lagar som aktivt stöder våra möjligheter att förändra vårt liv och samhället.