Rådgivningsgruppen

Brukerråd møtes 25. mai


Brukerråd fra Eidsberg, Gjøvik og Skedsmo møtte oss i Løkkeåsveien 2
for å snakke om Skandinavisk samarbeide og mulighet for å lage en forening.
Vi planlegger å besøke RiksGrunden i Gøteborg i august.
ULF fra Danmark og Spyrmig fra Færøyene er også med på laget,
men ikke på denne samlingen.