Rådgivningsgruppen

Brukermedvirkning for personer med utviklingshemming i Pleie og omsorg v.1.4

Dette heftet sier litt om menneskerettighetene, hva er brukermedvirkning og brukerrådsarbeid, litt om husmøter og de forskjellige rådene i Bærum kommune.

 

 

Bruker-medvirkning

for

personer med utviklingshemming

 i Pleie og omsorg

Bærum kommune

Lettlest utgave

 

Innhold

 

Menneske-rettigheter 3

Hva er bruker-medvirkning?. 3

Bruker-medvirkning. 3

Brukerråds-arbeid. 4

Hvorfor er det viktig å ha bruker- råd?. 4

Tilrette-legger 5

Modell over brukerråd. 5

Husmøte. 6

Brukerråd tjenestested. 6

BA-rådet 7

REGA-rådet 7

Fredags-styret 7

RGB / Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede. 7

SAR.. 8

Sentralt brukerråd. 8

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 8

 

Menneske-rettigheter

Menneske-rettigheter er rettigheter alle mennesker har.

 • Det har ikke betydning om du er mann eller kvinne.
 • Hvilken religion du har, betyr hva du tror på.
 • Hvor gammel du er.
 • Eller hvilket land du bor i.

Menneske-rettigheter er rettigheter til å bli sett og hørt
Bruker-medvirkning er en menneske-rettighet.

Her kan du kan lese en lettlest utgave av FN-konvensjonen
om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hva er bruker-medvirkning?

Ordet bruker-medvirkning er satt sammen av to ord
bruker og medvirkning.

Bruker er du når du får hjelp fra kommunen.

Medvirkning betyr at du får være med å bestemme
i saker som gjelder deg selv
eller i saker som gjelder flere.

 

 

Bruker-medvirkning

 • er å bli lyttet til
 • er å bli tatt på alvor
 • er å bli behandlet med respekt
 • er å føle tillit og trygghet

 

Brukerråds-arbeid

Når det er saker som gjelder flere personer
der du bor og får hjelp
kan dere sammen velge noen
som skal være med i et bruker-råd.

Den som blir valgt
skal ta opp saker
som flere er opptatt av.

Den som velges til å være med i et bruker-råd
har rett til å ta opp saker.

Sammen kan dere bestemme
hvilke saker dere ønsker å ta opp.

Bruker-rådet kan ikke bestemme
at de sakene de tar opp blir gjennom-ført

Den som til slutt bestemmer
er den som er leder der du får bistand.

 

Hvorfor er det viktig å ha bruker- råd?

 • Viktig å fortelle hva dere er opptatt av
 • Viktig å fortelle andre om hva dere jobber med.
 • Viktig å vite hva andre jobber med.
 • Kanskje jobber dere med samme sak?

Tilrette-legger

I vår kommune er Lars Ole Bolneset ansatt
for å være tilrettelegger i de forskjellige rådene.

En tilrettelegger hjelper oss med praktiske ting,
lettlest
og andre ting vi synes er litt vanskelig.

Ønsker du å vite mere om hva rådene jobber med
kan du lese på hjemme-siden til Rådgivningsgruppen.

Rådgivningsgruppen i Bærum kommune
https://www.radgivningsgruppen.no/
eller kontakte Lars Ole på telefon 901 00 390

 

Modell over brukerråd

 

Denne figuren/ tegningen viser hvordan rådene er organisert

 

 

 

Husmøte

Husmøter er møter hvor alle beboere i samme hus
eller samlokalisert bolig kan delta.

Det som tas opp på disse møtene
er som regel saker som handler om det som skjer i boligen
og om hvordan man sammen ønsker å ha det der man bor.

Saker som også kan gjelde husmøter andre steder,
kan sendes til sitt Bruker-råd.

Husmøte kan også få saker fra sitt brukerråd eller SAR.

Her kan du lese mer om hvordan husmøter kan holdes.

Om tilretteleggerforum

 

 

 

Brukerråd tjenestested

er bruker- råd for tjeneste-stedene
i Samlokaliserte boliger.

De skal ha møter 4 ganger i året.

Her skal de personene
som er valgt på husmøte delta.

En avdelings leder eller en tjeneste leder
skal være tilrettelegger.

Lederen skal også skrive og sende ut
innkalling til møtene og skrive referat.

Bruker-rådet kan sende saker til RGB
og RGB kan sende saker til bruker- råd for tjeneste- stedene.

 

Her kan du lese brukerrådenes oppgaver – mandat.

BA-rådet

Det som tas opp på disse møtene
er ofte saker som handler om
det som skjer på jobben
og hvordan man ønsker å ha det sammen.

Saker som også kan gjelde flere
kan sendes til RGB.
BA-rådet kan også få saker fra RGB.

Her kan du lese om BA-rådets oppgaver – mandat (ikke klart).

 

 

REGA-rådet

Dette rådet har en pause.

 

 

Fredags-styret

Fredags-styret på KLUBBEN

bestemmer mat og musikk.

 

 

 

RGB / Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

RGB er rådgivnings-gruppen for alle steder
som har tilbud til personer med utviklingshemning i Pleie og omsorg
og andre steder i kommunen.
Du kan lese mer om RGB på denne siden.
https://www.radgivningsgruppen.no/

SAR

SAR er samarbeids-rådet for alle bruker- rådene for utviklingshemmede
i Bærum kommune.
De har møter 4 ganger i året.

SAR får saker fra de andre bruker-rådene,
fra politikerne og administrasjonen i kommunen.

SAR sender saker til de andre bruker- rådene som de skal jobbe med.

Det er Rådgivningsgruppen som er sekretær for SAR,
med ansvar for saksliste og referat.
Du kan lese mer og SAR på denne siden.

SAR-Samarbeidsrådet

 

 

Sentralt brukerråd

Sentralt brukerråd er bruker-råd for pleie og omsorg
og det er seksjonsleders råd.

Deltakerne skal være med å behandle
og gi råd i saker.

Du kan lese mere om dette på denne lenken.

Om Sentralt Brukerråd

 

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Alle kommuner er pålagt
å ha et råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Her kan du lese mer om rådet.
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/utvalg-rad-og-klagenevnd/