Rådgivningsgruppen

Besøk fra Tyskland

Besøk av tre lærere fra et universitet i Tyskland.
De kom sammen med Frode og Lene fra Aldring og Helse.
Vi snakket om hva vi tenker om hvordan vi har det nå
og hvordan vi vil ha det når vi blir eldre.