Rådgivningsgruppen

Besøk av brukerrådet i Skedsmo kommune

Besøk fra Skedsmo

Marlene som medlem i brukerrådet
og Elisabeth som er tilrettelegger
var begge på besøk hos oss i dag.