Rådgivningsgruppen

SAR-møte 20. februar 2024

Referat fra møte i SAR Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid Tirsdag 20. februar 2024 Kl. 12.30 til kl.

Les mer ->

Nr. 554 – Referat fra 19. mars 2024

Referat fra 19. mars 2024 Tilstede: Merete Bjørke, Morten Ellertsen, Cecilie Dahl, Håkon Solbakken og Kenneth Johansson Ikke tilstede: Møte-leder: Cora Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Kommunegården møterom Tidspunkt:

Les mer ->

Referat fra 18. mars 2024

Sentralt Brukerråd 18.03.2024 Informasjon fra kommunalsjef og tjenesteleder: – I år skal vi ha en beboer undersøkelse, kommunalsjef ønsker at RGB skal gjennomgå spørsmålene på forhånd. Det er ikke bestemt

Les mer ->