Rådgivningsgruppen

Atak, Island

Átak er en forening for utviklingshemmede og andre på Island.
Bare personer som har utviklingshemming kan sitte i styret.

Átak kjemper for rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

Átak er en selvstendig forening med egne vedtekter og budsjett.