Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2017

 

RGBs

 

årsrapport

 

for 2017

 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede

i Bærum kommune

 

 

 

 

 

 

 

Innledning

Årets viktigste saker har vært å.

 

 

 

 1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse

         Gruppen har hatt 6 medlemmer gjennom hele 2017

og hatt 17 møter (Møte nr. 453 til 468)

og 4 SAR-møter.

Medlemmer ved utgangen av 2017:

Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad.

 

 1. juni var det sommer-avslutning
  sammen med SAR.

Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere

til grilling på Emma Kafe.

Det kom 30 personer.

 

 1. desember var det jule-avslutning

hos Cora i Lippestadveien med julemat.

 

 

 

 

 

Andre møter og konferanser

En eller flere av gruppens medlemmer

har deltatt på:

 

 • Høring «På lik linje torsdag 9. februar
 • Foredrag for vernepleierstudenter HIOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Samarbeidsmøte SAR

        – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur

 

Det har vært 4 møter i SAR i løpet av året,

samt sommer-avslutning.

 1. februar, 9. mai, 13. juni (sommer-avslutning),
  25. september og 4. desember.

 

 

Vi har et fast punkt hvor alle gruppene

forteller hva de holder på med.

 

 

RGB har ansvaret for å innkalle,

lage saksliste
og skrive referat fra møtene i SAR.

 

 

SAR har jobbet med plakater fra Bærumskonferansen (mobbing),
Høring «På lik linje»,
temakveld om hvordan man kan bo,

mandat for brukerråd,
og oppskrift på husmøter.

 

 

Vi har også fått informasjon
fra Kirsten Viga Skretting
om Brobygger-prosjektet.

 

 

Vi har også snakket med
Bente Moe Eriksen

om hvordan vi har det der vi bor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Besøk

Fra første møte i år og til møte i midten av april
har vi hatt besøk av en vernepleier-student i praksis.

 

Vi har hatt besøk på 7 av 17 møter.

 

De besøkende har vært:

 • januar politiker Arnulf Harald Myklebust fra Krf
 • januar Vernepleier-student Karoline Wold-Mikkelsen
 • februar politiker Kjell-Ole Heggland fra Pensjonistpartiet
  og Lene Kristiansen fra Aldring og helse
 • mars politiker Nikki Schei fra De grønne
 • april politiker Bjørn A. Larsen fra Rødt
 • mai politiker Sheida Sangtarash fra SV
 • oktober besøk fra Tyskland sammen med aldring og helse

 

 

 

 1. Økonomi

Budsjettet for 2017 er på ca. kr. 35.000.-

Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter

og utgjorde ca. kr.100.000.-

 

 

 

 1. Internett

RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.

og egen facebook-side.

John-Harald har ansvaret for sidene.

 
   

 

 

 

 

 

 

 1. Saker

Her kommer en kort oversikt over de sakene

som gruppen har jobbet med dette året.

Gruppen har jobbet med 12 nye saker

og fulgt opp 2 tidligere saker.

 

 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:

 

 

05/16          Politiker-stafett 2016

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær

med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett.

                   Cecilie dro til ordførerens kontor onsdag 30. mars.

 

08/14         Bærum-konferanse – Mobbekonferansen

Jobbet med lettlest rapporten fra konferansen
og bilder/plakat.

 

 

 

Nye saker i 2017

 

01/17         Høring NOU 17:2016 «På lik linje»

Arrangert høring 6. februar og laget arbeidshefte.
Sendt inn høringssvar sammen med kommunen.

 

02/17         Artikkel om aldring i bladet «Utvikling»

VI har skrevet en liten artikkel om temaet.

 

03/17         Seniorkurs med Aldring og helse

Svart på spørsmål og snakket om innhold på kurset.

 

04/17         Høring om behov for boliger i Bærum

Forespørsel fra Atle Thorud
som jobber med behovet for boliger i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

05/17         Skedsmo foredrag

Foredrag om vårt arbeid for brukerrådet i Skedsmo kommune.

 

06/17         Flytting mot eget ønske

Vi har snakket om informasjon om mulig flytting.

 

07/17         Brosjyre om Brobyggerprosjektet
Vi har bidratt til å gjøre brosjyren mer lettlest.

Brosjyren handler om hvordan kommunen
kan tilrettelegge for at innbyggere som har behov for hjelp
får riktig hjelp til riktig tid
og at de som jobber med dette i kommunen
snakker sammen.

 

08/17         Valgdeltakelse ved stortingsvalget
Vi laget en liten spørreundersøkelse
som ble sendt ut til arbeidsplassene
for å finne ut hvor mange som hadde tenkt å stemme
ved årets valg.

 

09/19         Temakveld: Sjef i eget hus

Vi har begynt arbeidet med å lage en konferanse
om det å «være sjef i eget hus».

                  

10/17          Brukerråd for eldre

Vi har snakket om muligheten
for å lage et eget brukerråd for eldre.
De eldste medlemmene i RGB
kan være med å bidra til dette arbeidet.

 

11/17          Studenter i praksis våren 2018

Vi har hatt intervju
med mulige studenter.

Det kommer en student neste år.

 

12/17          Forelesning for studenter

Vi har holdt tre forelesninger
for vernepleierstudenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planer for 2018

 

Velferdsteknologi
– hvordan kan teknologien hjelpe oss

Frivillighet – hvordan kan vi få til det?

FÅ nye medlemmer i gruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærum, 12. mars 2019

 

 

 

 

Merete Bjerke                                                          Tove Kjevik

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Frøydis Jakobsen                                                   Cora  Maria Galucio

Medlem                                                                                                   Medlem

 

 

 

 

Erik Songstad                                                          Gro  K Sjønnesen

Medlem                                                                                                   Medlem