Rådgivningsgruppen

Årsrapport for 2013

RGBs
årsrapport
for 2013
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
i Bærum kommune
Nye og gamle medlemmer samlet for å feire 20 års jubileum
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2013
Side 2 av 6
Innledning
Årets viktigste saker har vært feiringen av 20 års jubileum og foredragene vi har holdt for vernepleierstudenter.
1. Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 7 medlemmer gjennom hele 2013
og hatt 21 møter (Møte nr. 372 til 392).
Nytt medlem fra april er Cora Maria Galucio. Nytt medlem fra august Gro Sjønnesen.
Nytt medlem fra november Nicholas Andre Sørlie.
Ny bruker-tilrettelegger Steinar Wangen startet i mars.
Medlemmer ved utgangen av 2013 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Nicholas Andre Sørlie, Jacob Sverdrup og Erik Songstad.
11. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere
til grilling på Emma Kafe.
Det kom 35 personer.
17. desember var det jule-avslutning
hos John-Harald på Asbråtan med julemat.
Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på:
o Høringsmøte med BLD
o Stolthets-paraden i Oslo 9. juni
o International konferanse NAKU
o Markering av FN-dagen
På sommeravslutningen feiret vi sammen med alle de andre brukerrådene i SAR.
Markering av FN-dagen
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2013
Side 3 av 6
Samarbeidsmøte SAR
– Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur
Det har blitt 4 møter i SAR i løpet av året,
samt sommer-avslutning.
26. februar, 30. april, 19. juni (sommer-avslutning), 10. september og 19. november.
Det har vært økende deltagelse
fra ulike brukerråd også dette året.
Vi har et fast punkt hvor alle gruppene
forteller hva de holder på med.
RGB har ansvaret for å innkalle,
lage saksliste og skrive referat fra møtene i SAR.
I 2013 har vi samarbeidet om FUS-konferansen brukerråd på alle tjeneste-steder og saken om gjengs husleie.
Vi har fortsatt å jobbe med saken ”Ferie for alle”.
Hvordan kan vi samarbeide
for at flere skal få reise på ferie dit de ønsker
og sammen med hvem de ønsker? Kan det lages et reise-byrå?
4. Besøk
Vi har hatt besøk på 2 av 21 møter.
De besøkende har vært:
 Vernepleier-student Randi Kristiansen 29. januar
 Cato Brunwald Ellingsen fra NAKU 12. mars
Felles-bilde fra SAR-møte
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2013
Side 4 av 6
5. Økonomi
Budsjettet for 2013 er på ca. kr. 35.000.-
Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter
og utgjorde ca. kr. 90.000.-
6. Internett
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.
og egen facebook-side.
John-Harald har ansvaret for sidene.
7. Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene
som gruppen har jobbet med dette året.
Gruppen har jobbet med seks nye saker
og fulgt opp fire tidligere saker.
Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
03/12 Samarbeid med Gjøvik kommune
To brukere og tre ansatte fra Gjøvik
var på besøk på møte 354.
VI sender de våre referater.
06/12 FUS-konferanse 26. oktober
Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger.
FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året.
Arbeidet fortsetter i 2013.
Konferansen skal være 26. oktober 2013.
08/12 Melding til Stortinget om levekår og tiltak
I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen,
men det var ikke så lett å få til.
Vi fortsetter med saken i 2013.
Fra FUS-konferansen
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2013
Side 5 av 6
09/12 Gjengs husleie
Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene
skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område.
Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp.
Informasjonen om denne saken var dårlig.
Vi ønsker å bidra med lett lest informasjon,
men er avhengig av at de som skal informere bruker oss.
Nye saker i 2013
01/13 RGB fyller 20 år
Vi har planlagt og gjennomført deler av jubileet.
02/13 NAKU-konferanse juni 2013
Vi har bidratt som konferanse-verter på konferansen.
Dagen før konferansen,
var det en mottagelse i Oslo rådhus.
03/13 Forberede SAR-møter
Jobbet med saksliste
og fordeling av oppgaver.
04/13 Forelesning for verne-pleier-studenter
Forberedt forelesning for studenter.
Fordelt oppgaver og ansvar.
05/13 Bærums-konferanse 2014 –«Ingenting om oss, uten oss del 2 Begynt å planlegge
en konferanse høsten 2014.
Kjendis-bilde!
På vei inn til forelesning OAVH
Årsrapport fra Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum 2013
Side 6 av 6
06/13 Årsrapporten for 2013
Begynt å jobbe med hva som skal stå i rapporten for 2013.
Arbeid med lett lest valg-brosjyre til Stortings-valget.
Kvalitetssikre denne?
8. Planer for 2014
Fortsette og utvikle arbeidet med SAR.
Lage en ny Bærums-konferanse
Bærum, 7. oktober 2014
John-Harald Wangen Tove Kjevik
Medlem Medlem
Cecilie Dahl Cora Maria Galucio
Medlem Medlem
Erik Songstad Gro K Sjønnesen
Medlem Medlem