Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1994 – Stand på interfestival på Emma Hjorts hjem lørdag 11.juni

Vi hadde en stand på festivalen hvor vi fortalte litt om hvilke saker vi arbeider med. To av oss fortalte kort om RGB fra scenen.

5. JUNI 1994 – møte nr. 18
Gruppen står på standen fra kl.14.00 til kl.16.40.

Steingrim og Rene kan tenke seg å komme.

Tove gir beskjed på torsdag.

Willy dukker opp i løpet av dagen.

Per hjelper til hvis han kan,

Vedtak:
Lars Ole ringer torsdag kveld å avtaler nærmere.