Rådgivningsgruppen

SAR-møte 20. november 2018

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 20. november 2018

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         John-Harald

Referent:           Lars Ole

Vedlegg:          Referat fra gruppearbeidet på temakveldene

Besøk:              Harald Waugh og Helen Røstad-Tollefsen
Heidi Hesselberg og Britta Iversen

Tilstede:           16 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Trine Eriksen jobber i Bærum kommune

Helen Røstad-Tollefsen

Harald Waughn

 

 

Diverse:            Ingen ting.
Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne L, (B)

Skal på teater i morgen.

Skal ha julebord 15. desember.

Har ikke hatt møte siden sist.

 

 

Fornebu – Mathilde, Kathrine og Martin (B) – Cendy (T)

Hadde husmøte 25. oktober.

Snakket om hva vi skal gjøre i desember.

Skal ha juletrefest i fellesleiligheten, pynte tre, bake pepperkaker

og ha juleverksted.
Se på julefilmer,

Ønsker å ha mobbekurs neste år.

Viktig å melde fra hvis man drar av gårde,
slik at personalet vet hvor mange som er hjemme hvis det skulle bli en brann.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Rune, Victoria og Cora (B) – (T).

Ansatte kan dra sammen med brukerne og besøke Emma MedLiv.

Mulighet for å besøke EmmeMedLiv etter klokken 16.00.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Gl. Lommedalsvei og Vanningsveien) – Martin (B) (T)

Julebord i kantinene i kommunegården på fredag.

Julekos og god mat, samt musikk.

Har ikke forberedt saker til SAR.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein (B) – Arild (T)

Har forberedt seg til SAR.

Har snakket om frivillighet i Bærum kommune.

Har forslag til tema for temakveld: seksuelle overgrep i forhold til bolig.

Snakket om å lage en førjuls-familefest.

 

 

 1. BA–rådet – Martin og Herman (B) – (T)

Har snakket om at det skal være likt med pauser på alle verkstedene.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ingen møter siden sist.

Ønsker å rekruttere flere som kan være medlemmer i rådet.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Merete, Cora, Frøydis og Tove

(B) -Lars Ole (T)

 

Siden siste møte i september så har vi:
– Besøk av Helen om kosthold og Harald om frivillighet
– Forelest for nærmere 250 vernepleierstudenter
– Jobber med heftet det lettleste heftet «Det gjelder livet»

 

 

 

Vi jobber også med

 • Få flere medlemmer i gruppen
 • Velferdsteknologi

 

 

 

 

Pause kl. 13.15 til 13.30

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

Delt ut to hefter til brukerrådene (i samme mappe).
Heftet som heter «Brukerråd for medarbeidere og beboere»

skal alle brukerrådene teste ut til neste gang.
Dette er et hefte som skal brukes i rådene.

 

Vedtak:     Alle brukerrådene tester ut det står i heftet:

Brukerråd for medarbeidere og beboere.
Dette heftet ligger på hjemmesiden til Rådgivningsgruppen.

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet ble delt ut i en mappe sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

 

Vedtak:     Heftet skal deles ut til alle.
Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

 

Det er laget en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.
Vi lager en tre-delt liste,
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster.

Husmøtene må stemme over forslagene i januar,
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR.

 

Vedtak:     Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå.
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019.

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

 

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.

Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

 

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming

hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

 

Vedtak:     Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.

 

 

 

 

Eventuelt
–   Neste sar-møte er tirsdag 12. februar 2019.

 

 • Forslag om temakveld hvor vi kan snakke om
  hva som bør stå i Helsetilsynets
  veileder som skal handle om hvordan kommunen gir tjenester til oss

 

 • Hjelp til bedre kosthold Helen

Ernærings-fysiolog kan mye om sunn mat og hva som skjer i kroppen

Forske – gjøre noe og måle om det virker

Reise rundt til alle tjenestestedene og fortelle om opplegg.

Skal lage kurs og opplæring

To grupper, en som gjør noe og andre som gjør det de pleier

Fortell andre at Helen kommer

 

 • Vi så på bilder fra konferansen 2002 – Hvem bestemmer i mitt liv?