Rådgivningsgruppen

Nr. 466 – Referat fra 24. oktober 2017

Referat fra 24. oktober 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad

Ikke tilstede:     Frøydis Jacobsen

Møte-leder:        Tove Kjevik

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Vedlegg:

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Intervju med studenter som kommer til våren 10. oktober.
De fortalte om seg selv og stilte spørsmål til oss.
Vi ønsker alle tre studentene velkommen.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen har med avisutklipp i dag.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi rettet opp en feil i kalenderen for høsten 2017.

 

Brev til gruppen

Ingen brev

 

 

 

 

 

 

@   E-post og beskjeder

E-post fra Kai om et arrangement som allerede har vært.

Sendt spørsmål til Andreas i RiksGrunden
med spørsmål om treff til neste år.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU skriver om bostøtte på sine hjemmesider.

Før fikk utviklingshemmede bostøtte,
nå er det ikke mange som får det,
selv om husleien har blitt dyrere.

Dette er et tema vi kan ta opp
når vi skal ha temakveld nest år.

 

SOR skriver om at tre kommuner,

Gildeskål, Meløy og Vefsn kommune
har innført uniform for de som jobber med oss.

Våre umiddelbare kommentarer er:
”Det er merkelig”
”Hvorfor skal de ansatte gå med uniform”

”De må kle seg som vanlig”

”Det går ikke an”

De skal også arrangere konferanse om oss denne uken,

men ingen mennesker med utviklingshemming står på programmet.

Det synes vi er for dårlig.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ingen nye referater.
Saker til SAR:

Vi har fordelt oppgavene på dagen.

 

SAKER  

 

09/17     Temakveld: Hvordan kan man bo
Vi har forberedt saken til SAR-møtet.

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

 

 

10/17     Brukerråd for eldre
John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.

Vedtak:     Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

 

11/17     Studenter i praksis våren 2018
Det var tre studenter vi likte godt

og vi gleder til de starter i januar 2018.

Vedtak:     Intet spesielt.

 

12/17     Forelesning for studenter
Vi har gått igjennom hva vi skal si til studentene

og hvem som skal si hva.

Vedtak:     Lars Ole gjør ferdig lysbildene.

 

Godkjenning av referat nummer 466

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

– Intet spesielt