Rådgivningsgruppen

Nr. 465 – Referat fra 10. oktober 2017

Referat fra 10. oktober 2017 Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: fra Tyskland Vedlegg: Saksliste til SAR-møte 7. november 2017

Informasjon fra andre møter og konferanser Det var møte i sentralt brukerråd mandag 18. september. På møtet ble det snakket om bruk av fellesareal, kosthold, bygge-saker, pårørende-skole og senior-kurs.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen har med avisutklipp i dag.

Beskjeder og informasjon Arba utbetaler nå kr. 33.50 pr.time i lønn. Vi flytter siste møtedag fra 5. til 12. desember. Tove kommer til lunsj på møtet 7. november.

Brev til gruppen Ingen brev

Nr.465

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 2

@ E-post Ingen e-post.

Internett, hjemmeside og Facebook Fikk ikke tid til å se på hjemmesider på grunn av besøk fra Tyskland

”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

BA-rådet Ingen nye referater.

Saker til SAR: Vi har laget ferdig saksliste til SAR-møtet 7. november.

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 3
SAKER

09/17 Temakveld: Hvordan kan man bo Det er ledig på BIP på mandager og torsdager, men det er lurt å være tidlig ute med å bestille. Lars Ole skal møte Bente 25. oktober for å fordele oppgaver. Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet. Hvor stort bør et fellesareal være? Bør det være fellesareal? Hva skal være reglene for fellesareal? Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR.

10/17 Brukerråd for eldre Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det. Tove forslår fredag mot en god møtedag. Vedtak: John-Harald tenker på det til neste møte.

11/17 Studenter i praksis våren 2018 På mandag 16. oktober kl. 15 til kl. 16 kommer de studentene som har ønske om å ha praksis i Rådgivningsgruppen på besøk på Ramma. Vi har laget fire spørsmål vi vil stille de. Vedtak: Cecilie, Gro, Cora og Erik kan tenke seg å være med på intervjuene.

12/17 Forelesning for studenter Vi har laget tre spørsmål som studentene skal jobbe med før vi møter de. Vedtak: Lars Ole sender over spørsmålene til Randi

Referat fra møte i RGB nr. 465
Side – 4

Godkjenning av referat nummer 465 Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møtet.

EVENTUELT

Besøk fra Tyskland Vi hadde besøk av Monika, Sabine og Friedrich fra Tyskland og Frode og Lene fra Aldring og Helse.

Vi synes besøk gikk fint, men vi kan nok gjøre spørsmålene enklere og tydeligere til neste gang. Så det blir enklere å skille de fra hverandre.

Sørge for at det også er tid til å stille åpne spørsmål. Be gjester om å sjekke hjemmesiden før de kommer.

Nye ord til ordbanken – ingen nye ord