Rådgivningsgruppen

Tema-kvelder og tema-helg

267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_L

Tema-kveld og Tema-helg 2 til 4 ganger i året inviterer vi brukere, ansatte og andre til samlinger. Vi snakker om tema som er viktige for oss.

Tema-samlingene starter ofte med at vi ser en film.  Andre ganger ser vi på bilder, video eller noen innleder med et foredrag.

Etterpå får alle si hva de tenker og mener om temaet vi snakker om. Noen ganger forbereder vi konferanse eller foredrag vi skal holde for andre.

Eksempler på tema er:

Filmen ”Elling”
Vi diskuterte hva som er en god miljø-arbeider 090og hva som er en dårlig miljø-arbeider.