Rådgivningsgruppen

Nr. 450 – Referat fra 8. november 2016

 

 

 

Referat fra 8. november 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Gro Kristine Sjønnesen, Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:

Vedlegg:            Ingen vedlegg
Informasjon fra andre møter og konferanser

Tove, Cecilie og Gro har vært på foredrag med studenter.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Ingen beskjeder.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

Ingen viktig post.

 

 

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Fikk ikke tid til å sjekke dette.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke noe nytt referat ennå.

 

 

 

Saker til SAR:

Vi har flyttet datoen for feiringen til 11. november.

(se sak 11/16).

     


 

SAKER       

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Vi har ikke hørt noe mer fra Arnulf.

 

Vedtak:     Lars Ole sjekker.

 

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

02/16     Årsrapport 2015

 

Vedtak:     Utsatt

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

Anne Austveg og Harald Waugh kom på besøk
for å snakke om frivillighet.
Harald jobber med kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg.

Anne jobber som avdelingsleder på Asklia.

 

Vi så på video fra Danmark
hvor Finn med utviklingshemming
er besøksvenn for Fredrik
som bor på et eldresenter.

 

Vi så også på bilder fra aktivitets-dagen
med Abbvie på Emma Hjorth.

Det var et arrangement som mange satte stor pris på.

 

Det har vært jobbet lite med frivillighet i miljøarbeidertjenesten.

Aktivitetsdag, besøksvenn og andre opplegg.
Hvor andre kan hjelpe utviklingshemmede,

hvor utviklingshemmede kan hjelpe andre
og hvor utviklingshemmede kan hjelpe hverandre.

 

 

 

Hvorfor gjør vi det?

Slik at man kan ha vennskapsforhold,
være aktiv medborger

og bidrar til samfunnet.

 

Hva finnes i dag?

Har forsøkt med besøkshund,
Lions kjører buss til Vivil, juletrefest og Rigmortur.

REGA har Bistro hvor utviklingshemmede
hjelper utviklingshemmede.

På et av aktivitetssentrene
er det to frivillige som bidrar i det daglige.

 

Det er ønske om å prøve ut forskjellige ting.

 

Kanskje lage en spørreundersøkelse
om hvilke behov man har
og hva man kan tenke seg å bidra med.

 

Bidra i forhold til Demens-landsbyen.

 

Regler for hvordan frivillige skal jobbe
og hvordan man skal ta i mot frivillige.

 

Lage en tema-kveld
eller ha det som en sak for brukerrådene.

De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

 

Vedtak:     Vi tar opp dette på neste SAR-møte 6. desember.

 

 

10/16     Forberede SAR-fest

Laget program og fordelt oppgaver.
Laget kort foredrag om SAR.

 

Vedtak:     Tove og Cora kommer ca. kl. 15.00 til kantinen.

Cecilie kommer kl. 15.40 og Gro så fort hun kan.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 450

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

EVENTUELT
Intet spesielt.

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen