Rådgivningsgruppen

Nr. 453 – Referat fra 10. Januar 2017

Referat fra 10. januar 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     Gro Kristine Sjønnesen

Møte-leder:        Cora for Gro

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

          Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

          Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Frøydis og Arnulf Harald Myklebust Krf

Vedlegg:            1/453  artikkel om inkludering til ”Utvikling”
2/453  Saksliste SAR 14. februar 2017

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Åpen dag på Arba lørdag 4. februar kl. 10.00 til kl. 14.00.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke nytt møte siden sist.

 

Saker til SAR:

Vi har laget ferdig sakliste til SAR-møtet 14. februar.
Sakslisten legge nett og sendes til tilretteleggerne.

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Arnulf er første vara på listen til Kristelig folkeparti.

Han sitter også i BIOM.

Han har tidligere jobbet mange år på et sykehjem i Oslo.

Nå er han pensjonist.

 

Vedtak:     Finne ut hvem som er neste på listen.
Arnulf får denne utfordringen.

 

 

 

 

01/17     Høring Nou 17: 2016 ”På lik linje”
                 Vi har begynt på et arbeidshefte om høringen.

Har fordelt arbeidsoppgaver og bestemt program.

Dagen er bestemt til torsdag 9. februar fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Stedet er ennå ikke bestemt.

Osmund Kaldheim blir med oss de to første timene den dagen.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

02/17     Artikkel om inkludering i bladet ”Utvikling”
              Vi har begynt å skrive om hva som skal stå i artikkelen.

Vedtak:     Alle tenker på dette til neste gang.

 

 

 

 

 

                  

Godkjenning av referat nummer 453

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

 

EVENTUELT

 

Storingsvalget

 

Valg av medlemmer

 

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– Offentlig