Rådgivningsgruppen

Nr. 09/2012 – Gjengs husleie

Kommunen har bestemt at husleien i de kommunale boligene skal være lik husleien for andre boliger i samme bolig-område. Det betyr for de fleste at husleien blir satt opp. Informasjonen om denne saken var dårlig. Vi ønsker å bidra med lett lest informasjon, men er avhengig av at de som skal informere bruker oss.