Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede.

Vi ønsket å bidra til meldingen,
men det var ikke så lett å få til.