Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2012 – Foredrag for vernepleier-studenter på HIOF og HIOA

Høsten 2012 har vi gjennomført 4 foredrag for studenter.

Mellom 100 og 150 studenter har hørt oss.