Rådgivningsgruppen

Nr. 05/2012 – Grunden inviterer til årsmøte

Vært på besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige
på deres årsmøte.

Vi ble invitert som internasjonale gjester.