Rådgivningsgruppen

Temakveld «Sjef i eget hus»

Mandag 16. april og onsdag 18. april arrangerte vi temakveld «Sjef i eget hus» på Bærum idrettspark. Det var to like kvelder, for at flest mulig skulle få mulighet til å komme. Vi lærte om gjengs husleie, leie/eie, brukermedvirkning, selvbestemmelse og «Hvor skapet skal stå?». Representanter fra kommunen innledet på temaene og vi jobbet i grupper. I det en gruppearbeidet brukte vi Mentimeter.